[wcas-search-form]

91.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 16

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści/Contents
Redakcja

Wprowadzenie
Introduction

ARTYKUŁY / ARTICLES
Jurij Biriulow
Stylistyka religijnego malarstwa monumentalnego Lwowa z końca XIX i początku XX wieku
Stylistics of Lviv religious monumental painting in the late 19th and early 20th century
Michał Szarek
Tematyka religijna w malarstwie Pruszkowiaków, czyli artystów z kręgu Tadeusza Pruszkowskiego. Tradycja i nowoczesność
Religious themes in the paintings of the Pruszkowiaks, or artists from the circle of Tadeusz Pruszkowski. Tradition and modernit
Krystyna Pawłowska
Kolekcje medalików i krzyżyków Władysława Bartynowskiego – oryginały i bartynotypy
Władysław Bartynowski’s collections of religious medallions and crosses – originals and bartynotypes
Dorota Grubba-Thiede
Chrystologiczne instalacje Magdaleny Schmidt-Góry. Analiza wybranych przykładów
Magdalena Schmidt-Góra’s Christological installations. Analysis of selected example

MATERIAŁY / MATERIALS
Małgorzata Kierczuk-Macieszko
Tkanina unikatowa o tematyce sakralnej w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Lublinie. Rozważania o sztuce, dla której brakuje miejsca w Kościele
Unique fabrics with sacred themes in the Cyprian Kamil Norwid State Secondary School of Fine Arts in Lublin. Reflections on art for which there is no place in the Church

MISCELLANEA
Stanisław Białogłowicz
Źródła inspiracji twórczej
Sources of creative inspiration

IN MEMORIAM
Beata Malinowska-Petelenz
Profesor Witold Cęckiewicz – wspomnienie
Professor Witold Cęckiewicz – A Remembrance

Skip to content