[wcas-search-form]

32.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 11

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   CONTENTS   Wprowadzenie Introduction   Elżbieta Matyaszewska Prasa i wiece katolickie w walce o odnowę sztuki religijnej w drugiej połowie XIX wieku The Catholic press and rallies in the struggle for the rebirth of religious art in the second half of the nineteenth century   Magdalena Kaliszuk Wystawa Kościelna we Lwowie w 1909 roku w kontekście wystaw polskiej sztuki kościelnej i religijnej oraz przemysłu liturgicznego na początku XX wieku The 1909 Lviv Church Exhibition in the context of the exhibitions of Polish church art and religious art and the production of liturgical objects at the turn of the 20th century   Małgorzata Dąbrowska Włodzimierz Konieczny na Pierwszej Wystawie Współczesnej Polskiej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie w 1911 roku Włodzimierz Konieczny at the First Piotr Skarga Exhibition of Contemporary Polish Church Art in Kraków in 1911   Monika Paś Zespół opraw modlitewników prezentowanych na Pierwszej Wystawie Współczesnej Sztuki Kościelnej im. Piotra Skargi w Krakowie w 1911 roku The set of prayer book covers presented at the First Piotr Skarga Exhibition of Contemporary Church Art in Kraków in 1911   Małgorzata Kierczuk-Macieszko Sakralne złotnictwo oraz metalowe wyroby rzemiosła artystycznego z XIX i początku XX wieku. Oryginał, kopia, falsyfikat? Gold and metal sacred decorative arts of the 19th and early 20th century. The original, copy, or forgery?   Katarzyna Chrudzimska-Uhera Dyskusja wokół „problemu nowoczesnej sztuki religijnej” w kontekście II i III Wystawy Współczesnej Sztuki Religijnej w Polsce Discussion of the „problem of modern religious art” in the context ofthe 2rd and 3rd Exhibition of Contemporary Religious Art in Poland

Skip to content