[wcas-search-form]

81.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 15

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści/Contents
Redakcja

Wprowadzenie
Introduction

ARTYKUŁY / ARTICLES
Maria Nitka
Obrazy religijne o funkcji kultowej w twórczości Henryka Siemiradzkiego
Religious paintings as liturgical images in the oeuvre of Henryk Siemiradzki
Beata Studziżba-Kubalska
Józefa Mehoffera konkursowy projekt polichromii kościoła Franciszkanów w Krakowie, 1894. Próba rekonstrukcji koncepcji dekoracyjnej artysty
Józef Mehoffer’s competition design for the polychrome decoration of the Franciscan Church in Kraków, 1894. An attempt to reconstruct the artist’s decorative concept
ks. Leszek Makówka
Droga krzyżowa Mikuláša Medka
The Way of the Cross by Mikuláš Medek

MATERIAŁY / MATERIALS
Olesia Semchyshyn-Huzner
Malarstwo ścienne Modesta Sosenki. Charakterystyka stylu na podstawie reprezentatywnych przykładów
The mural paintings of Modest Sosenko. Characteristics of the style based on representative examples
Agnieszka Kluczewska-Wójcik
„Wewnętrzne światło”. Witraż we współczesnej sztuce sakralnej Francji – zarys problematyki
„Inner light”. Stained glass in contemporary French sacred art – an overview

RECENZJE / REVIEWS
Krystyna Pawłowska
Recenzja książki Danuty Czapczyńskiej-Kleszczyńskiej pt. S.G. Żeleński – o rodzinie i witrażach
Review of Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska’s book S.G. Żeleński – o rodzinie i witrażach
[S.G. Żeleński – the family and stained glass art]

MISCELLANEA
Łukasz Murzyn
Nowa sztuka chrześcijańska? Kontekst społeczno-polityczny
New Christian art? The socio-political context

IN MEMORIAM
ks. Paweł Batory
Ryszard Ryba (1935–2022) – wspomnienie
In memory of Ryszard Ryba (1935–2022)

Skip to content