[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 7

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI CONTENTS Wprowadzenie Introduction STUDIA / STUDIES Przemysław Michalski , Chodzenie do kościoła” Philipa Larkina oraz „Pusty kościół” Ronalda Stuarta Thomasa — przestrzeń agnostyczna i przestrzeń apofatyczna Philip Larkin’s „Church Going” and Ronald Stuart Thomas’s „Empty Church” Agnostic vs. Apophatic Space   Katarzyna Szewczyk-Haake „Jedno po drugim oglądamy”. Doświadczenie spotkania z obrazem religijnym w wierszach Jakuba Ekiera „One by one we look at them”. The experience of an encounter with a religious image in poems by Jakub Ekier   Grażyna Ryba Droga krzyżowa. Przestrzeń sakralna i sakralizacja przestrzeni we współczesnych realizacjach rzeźbiarskich Stations of the Cross. The sacred space and space sacralisation in the context of modern sculptural achievements   Krystyna Czerni Projekty i realizacje sakralne Jerzego Nowosielskiego dla świątyń obrządku wschodniego we Wrocławiu Jerzy Nowosielski’s religious projects and works in the churches of the Eastern rite in Wroclaw   Anna Siemieniec Witraże Adama Stalony-Dobrzańskiego dla cerkwi prawosławnych we Wrocławiu Adam Stałony-Dobrzańskis stained glass windows for the Orthodox churches in Wroclaw   Leszek Makówka Georgia O’KeeJfe – krzyż w pejzażu Nowego Meksyku Georgia O’KeeJfe — the cross in the New Mexico landscape   MATERIAŁY / MATERIALS Andrzej Betlej Nieznane listy Henryka i Karola Marconich ze zbiorów The Getty Research Institute Previously unpublished letters of Henryk and Karol Marconi at the Getty Research Institute   Inge Scheidl Paradygmaty estetyczne i architektoniczne w wiedeńskiej architekturze sakralnej przełomu XIX i XX wieku Aesthetic and architectonic paradigms in Vienna church architecture at the turn of the 20th century

Skip to content