[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 6

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Contents:
Redakcja / The Editors
Twórczość religijna kobiet artystek Religious artistic creation of women artists
STUDIA / STUDIES
Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska, Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – artystka wyemancypowana Maria Magdalena Łubieńska (1833–1920) – an emancipated female artist
Anna Sieradzka Malarstwo religijne Pii Górskiej The religious painting of Pia Górska
Lechosław Lameński Wątki religijne w twórczości Zofii Stryjeńskiej, „księżniczki malarstwa polskiego” Religious motifs in the artwork of Zofia Stryjeńska, “the princess of Polish painting”
Wojciech Lippa Spojrzenie na veraicon. Gra z tradycją Dorothee von Windheim A look at vera icon. Dorothee von Windheim’s play with tradition
Tadeusz Boruta Ikonografia religijna artystek aktywnych w Ruchu Kultury Niezależnej The religious iconography of female artists in the Independent Culture Movement
Renata Rogozińska Szukając Oblicza. Droga do twórczości sakralnej Danuty Waberskiej In search of the Face. Danuta Waberska’s way to sacred art
Michał Haake “św. Józef z małym Chrystusem” Danuty Waberskiej. Studium z ikonologii i estetyki recepcji Danuta Waberska’s “St Joseph with Young Jesus”. A study in the iconology and aesthetics of reception
Agata Jakubowska “Krużlowa” i „Głowa Chrystusa” Aliny Szapocznikow „Krużlowa” and „The Head of Christ” by Alina Szapocznikow
Grażyna Ryba Interpretacja motywu rajskiego drzewa poznania w twórczości Janiny Karczewskiej-Koniecznej i Janiny Stefanowicz-Schmidt The motif of the Tree of the Knowledge of Good and Evil in the work of Janina Karczewska-Konieczna and Janina Stefanowicz-Schmidt
Janusz Królikowski Doświadczenie religijne za pośrednictwem sztuki Religious experience through art
MATERIAŁY / MATERIALS
Karolina Grodziska „Przeważnie rzeźbię z własnej wyobraźni” Twórczość sakralna Janiny Reichert-Toth we Lwowie i Krakowie “I usually sculpture from my own imagination” The sacred works of Janina Reichert-Toth in Lviv and Cracow
Małgorzata Reinhard-Chlanda Witraże kalwarii kaszubskiej w Wielu Stained-glass windows of the Kashubian Calvary in Wiele
IN MEMORIAM
Andrzej Witko Ojciec profesor Józef Benignus Wanat OCD Father Professor Józef Benignus Wanat OCD
Marcin Lachowski Profesor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) – wspomnienie Remembering Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012)
ABSTRAKTY / ABSTRACTS

Skip to content