[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 9

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   CONTENTS Wprowadzenie Introduction   STUDIA / STUDIES Renata Rogozińska Natura jako miejsce poznania teologicznego.  Nature as the locus of theological cognition   Michał Haake Metafizyka — symbol—pejzaż. Przyczynek do badań nad obrazami Caspara Davida Friedricha z motywem ruiny Metaphysics — symbol — landscape. On the motif of ruins in Caspar David Friedrich’s painting   Grażyna Ryba Zwiastowania Marzanny Wróblewskiej. Z malarskiego dziennika artystki The Annunciations of Marzanna Wróblewska. From the artist’s visual journal   Marcin Lachowski Włodzimierz Borowski — desymbolizacja obrazu Włodzimierz Borowski — a desymboliser of images   Joanna Wolańska Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice i sztuka kościelna w Szwajcarii w okresie międzywojennym The Groupe de Saint-Luc et de Saint-Maurice and church art in Switzerland in the interwar period   MATERIAŁY / MATERIALS Anna Siemieniec Projekty i realizacje witrażowe Adama Stalony-Dobrzańskiego dla warszawskich parafii prawosławnych Adam Stalony-Dobrzański’s projects and stained-glass windows for Warsaw Orthodox parishes

Skip to content