[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 13

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI/CONTENTS

Redakcja
Wprowadzenie / Introduction

ARTYKUŁY / ARTICLES
Janusz Królikowski
Przemiany symboliczno-teologicznego znaczenia materii i ich odzwierciedlanie się w estetyce i sztuce chrześcijańskiej /The transformations ofthe symbolic and theological meaning ofmatter reflected in Christian aesthetics and art
Maria Nitka
Semantyka marmuru w teorii i praktyce polskiej rzeźby sakralnej w drugiej polowie XIX wieku / Semantics ofmarble in the theory andpractice ofPolish sacred sculpture in the second half ofthe 19h century
Krystyna Czerni
Malarska „dwujęzyczność” Jerzego Nowosielskiego. Związki między abstrakcją a ikoną w monumentalnych projektach sakralnych / Jerzy Nowosielski as a „bilingual”painter. Relations between abstraction and icon in monumental religious projects
Anna Siemieniec
Burzliwe losy ikonostasów projektu Adama Stalony-Dobrzańskiego oraz ikon Sotyrysa Pantopulosa wykonanych dla katedry prawosławnej pw. Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy we Wrocławiu oraz cerkwi pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gródku / The turbulent history ofthe iconostasis by Adam Stalony-Dobrzański and icons by Sotyrys Pantopulos for the Orthodox Cathedral ofthe Nativity ofthe Most Holy Mother of God in Wrocław and the Orthodox Church ofthe Nativity of the Virgin Mary in Gródek

MATERIAŁY / MATERIALS
Bożena Kostuch
Monumentalne kompozycje z lysogórskich płyt ceramicznych w wystroju budowli sakralnych / Monumental arrangements ofthe Łysa Góra ceramic panels in the decoration of church buildings

MISCELLANEA
Grzegorz Niemyjski
Wierzę w sztukę / I believe in art

Skip to content