[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 12

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI
Redakcja,
Wprowadzenie /Introduction
ARTYKUŁY / ARTICLES,
Beata Studziżba-Kubalska W dialogu z literacką i malarską tradycją. Józefa Mehoffera projekty dekoracji malarskiej kaplicy Jana III Sobieskiego w kościele św. Józefa na Kahlenbergu, 1911-1914/The dialogue with literary andpictorial tradition. The projects of painted decorations oft he John III Sobieski chapel in St Joseph’s Church on Kahlenberg, 1911—1914,
Zofia Szot Cerkiew Jerzego Nowosielskiego w Białym Borze. O malarstwie, które stało się architekturą/Jerzy Nowosielski’s Greek Catholic church in Biały Bór. On painting that has become architecture,
ks. Leszek Makówka Apokalipsa w krypcie grobowej. Polichromia Joanny Piech i Romana Kalarusa w podziemiach katowickiej katedry/The Apocalypse in the burial crypt. The murals by Joanna Piech and Roman Kalarus in the vaults of Katowice Cathedral,
MATERIAŁY / MATERIALS,
ks. Ryszard Knapiński Ikonografia doktrynalna neoromańskiej bazyliki — kościoła uniwersyteckiego — pod wezwaniem Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lugano, w kantonie Ticino w Szwajcarii/Doctrinal iconography of a neo-Romanesque basilica: the University Church of the Sacred Heart of Jesus in Lugano, in the canton of Ticino, Switzerland,
Adam Organisty Figura Dobrego Łotra w najnowszej realizacji artystycznej Adama Brinckena i Macieja Zychowicza/The figurę of the Good Thiefin the latest work of Maciej Zychowicz and Adam Brincken
MISCELLANEA, Jerzy Fober Kto ma oczy niech słucha/”Anyone who has eyes should listen”

Skip to content