[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Redakcja: „Sacrum et Decorum” – koncepcja i założenia programowe pisma (“Sacrum et Decorum” – the Idea and Programme Bases of the Journal), Grażyna Ryba – Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Kryzys czy rozkwit? (Sacred Art of the 19th and 20th Centuries: Blooming or Wilting?), Henryk Nadrowski – Teologia, Biblia i liturgia jako źródła sztuki chrześcijańskiej (Theology, Bible and Liturgy as the Sources of Christian Art), Stanisław Rodziński – Współczesna sztuka sakralna – refleksje o jej istocie i przyczyny niepokoju (Contemporary Sacred Art – Reflections on its Essence and Reasons for Concern), Konrad Kucza-Kuczyński – Problemy typologii architektury współczesnych polskich kościołów (Issues Concerning the Typology of Architecture of Contemporary Polish Churches), Julia Sowińska – Poszukiwanie formy i sacrum we współczesnym budownictwie kościelnym (Searching for the Form and Sacrum in the Contemporary Church Architecture), Andrzej Białkiewicz – Architektura sakralna. Między sztuką a rzeczywistością (Sacred Architecture: Between Art and Reality), Tomasz Szybisty – Witraże I połowy XIX wieku na ziemiach polskich (Stained Glass in Poland in the First Half of the 19th Century), Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska – Zapomniani twórcy. Stan badań nad polskim witrażownictwem (druga połowa wieku XIX – rok 1945) (Forgotten Artists. Status of Research on Polish Stained Glass «from the second half of the 19th century until 1945»), Maria J. Żychowska – Najnowsze polskie witraże sakralne (The Latest Polish Developments in Church Stained Glass Art).

Skip to content