[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 10

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

Rok wydania

ISSN

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI CONTENTS Wprowadzenie Introduction STUDIA / STUDIES Michał Haake Milenium w Poznaniu – karta z dziejów wojen obrazowych w Polsce Millennial celebrations of Poland’s Christianization in Poznań — a page in the visual war history of Poland   Katarzyna Chrudzimska-Uhera Oprawa obchodów Wielkiego Jubileuszu Tysiąclecia Chrztu Polski w katedrze św. Jana Chrzciciela w Warszawie (23-24 czerwca 1966) The setting of the celebrations of the Grand Millennium Jubilee of the Baptism of Poland in the Cathedral of St John the Baptist in Warsaw(23-24 June 1966)   Maria Nitka „Biblia ilustrowana polska” Leopolda Nowotnego a ikonografia historii Polski w sztuce nazareńskiej „Illustrated Polish Bible” by Leopold Nowotny and the iconography of the history of Poland in the Nazarene art   Joanna Wolańska Dzieje dekoracji kaplicy Sobieskiego przy kościele na Kahlenbergu w Wiedniu The Interior Decoration of the Sobieski Chapel at the Church on Kahlenberg Hill in Vienna   Krzysztof Stefański Konkurs na kościół katolicki pw. św. Stanisława Kostki w Łodzi i związane z nim polemiki. „Swoi” kontra „obcy” Competition for the Stanisław Kostka Catholic Church in Łódź and the related polemics. „Our own” against „the others”   Dorota Kudelska Sztuka religijna na wystawach Wiener Secession i Künstlerbund Hagen (1898-1933) Religious Art at the Wiener Secession and Künstlerbund Hagen Exhibitions (1898-1933)

Skip to content