[wcas-search-form]

5.40 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Sacrum et Decorum. Materiały i studia z historii sztuki sakralnej, nr 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści / Contents:   Redakcja / The Editors Wprowadzenie Introduction   STUDIA / STUDIES Joanna Wolańska „Ku odrodzeniu sztuki religijnej”. O próbach odnowy sztuki kościelnej na ziemiach polskich w latach 1900–1939 (ze szczególnym uwzględnieniem malowideł ściennych) “Towards the revival of religious art”. The revival efforts for church art in Polish Lands between 1900–1939 (with particular emphasis on wall-paintings)   Maciej Ireneusz Orzechowski Malowidła ścienne w cerkwi Chrystusa Miłującego Ludzi w Żółkwi. Dzieje powstania i analiza ikonograficzna absydialnej sceny Wniebowstąpienia Pańskiego (wybrane elementy) Wall-paintings in the Ukrainian Greek Catholic Church of Christ Lover of Mankind in Zhovkva. History of the absidal scene of The Ascension of Our Lord and its iconographic analysis (selected elements)   Danuta Czapczyńska-Kleszczyńska Działalność Franciszka Białkowskiego i Władysława Skibińskiego. Przyczynek do badań nad dziejami warszawskich pracowni witrażowniczych The activity of Franciszek Białkowski and Władysław Skibiński. A contribution to the research on the work of Warsaw stained-glass studios   Irena Kontny Wyspiański, Romańczyk a witraże kościelne Zagłębia i Górnego śląska Wyspiański, Romańczyk and the church stained-glass windows in the Dąbrowa Basin and Upper Silesia regions   Cezary Wąs Struktura argumentacji wczesnych interpretacji kaplicy w Ronchamp (część II) The structure of argumentation in early interpretations of the Chapel at Ronchamp (Part II)   MATERIAŁY / MATERIALS Benignus Józef Wanat OCD Odbudowa i rewaloryzacja architektury i wyposażenia klasztoru Karmelitów Bosych w Poznaniu w latach 1945–1990 Reconstruction and restoration of the architecture and furnishings of the Monastery of Discalced Carmelites in Poznań in the years 1945–1990  ABSTRAKTY/ ABSTRACTS

Skip to content