[wcas-search-form]

Najlepsza książka o tematyce politologicznej w Ogólnopolskim Konkursie im. Prof. Czesława Mojsiewicza

Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego z przyjemnością informuje, że monografia autorstwa Przemysława Maja „Lewicowość, centrowość i prawicowość w nauce o polityce” otrzymała I nagrodę w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu im. Profesora Czesława Mojsiewicza na najlepszą książkę o tematyce politologicznej. Celem konkursu jest zachowanie pamięci o Profesorze i jego dorobku naukowym oraz popularyzację wiedzy o polityce i naukach związanych ze sferą życia społecznego, a także rozbudzenie zainteresowania, szczególnie młodych naukowców, badaniem życia politycznego w wymiarze krajowym, regionalnym i globalnym. Nagroda promuje prace badaczy wyróżniających się rzetelnością, innowacyjnością oraz troską o wysoką efektywność i jakość prowadzonych badań.

W tym roku Kapituła konkursu doceniła nowatorski charakter pracy Przemysława Maja. W swojej monografii autor dowodzi, że konflikty, z którymi mamy do czynienia w polityce, są w swej istocie rezultatem sprzeczności tkwiących w kołowej strukturze systemu wartości każdego człowieka. Wyjaśniając źródła tych antynomii, odwołuje się do wiedzy z zakresu filozofii, historii, psychologii, socjologii oraz politologii. Autor wykorzystując macierz kołową Shaloma H. Schwarza, zaproponował model, który pozwoli stosującym go badaczom na zobiektywizowaną ocenę wartości politycznych. Na podstawie tego modelu można zrozumieć, na czym polega istota sporu między lewicą i prawicą w polityce, a także – jak przebiegają granice między ideologiami takimi jak liberalizm, socjalizm czy konserwatyzm. Publikacja Przemysława Maja jest dojrzała pod względem merytorycznym, językowym i warsztatowym, co potwierdzają opinie recenzentów.

Nagrodę wręczył dziekan Wydziału Nauk Politycznych UAM prof. dr hab. Andrzej Stelmach podczas corocznej konferencji organizowanej przez partnera konkursu – Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – w Słubicach w dniach 6-7 lutego 2020 roku.

Skip to content