[wcas-search-form]

Prestiżowa nagroda Prezesa Polskiej Akademii Nauk w konkursie Komitetu Nauk o Finansach PAN dla dra Tomasza Potockiego

Doktor Tomasz Potocki, adiunkt na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego (Katedra Rynków Finansowych i Finansów Publicznych) nagrodzony prestiżową nagrodą Komitetu Nauk o Finansach Polskiej Akademii Nauk, za wybitne osiągnięcia naukowe z dziedziny finansów.

 

Nagroda jest przyznawana corocznie przez Prezesa Polskiej Akademii Nauk w drodze postępowania konkursowego organizowanego przez Komitet Nauk o Finansach PAN. Przedmiotem Konkursu w ramach XII edycji były prace naukowe z zakresu finansów opublikowane w 2018 roku. Doktor Tomasz Potocki otrzymał nagrodę za książkę: pt. „Determinanty wyborów finansowych w gospodarstwach domowych o niskich dochodach”, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2018 r.

Nagroda została wręczona przez Przewodniczącą Komitetu Nauk o Finansach PAN prof. dr hab. Małgorzatę Zaleską podczas Konferencji Katedr Finansów, która odbyła się w dniach 11-13 września 2019 r. w Jachrance k. Warszawy. Sponsorem tegorocznej nagrody jest Biuro Informacji Kredytowej.

Serdecznie gratulujemy dr Tomaszowi Potockiemu i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

Skip to content