[wcas-search-form]

Wydawnictwo UR w gronie nominowanych do nagrody Gaudeamus 2018 na XXII Międzynarodowych Targach Książki w Krakowie

Tę prestiżową i cieszącą się już wieloletnią tradycją nagrodę przyznaje Stowarzyszenie Wydawców Szkół Wyższych. Wyróżnia w ten sposób autorów i wydawców książki naukowej, niszowego, ale jakże ważnego segmentu narodowej literatury. W tym roku powód do zadowolenia dla oficyny wydawniczej UR jest tym większy, że uwagę jury przykuły dwa tytuły opublikowane przez rzeszowskich profesorów w naszym wydawnictwie: monografia Pawła Graty pt. Czas przełomu. Polska polityka społeczna w latach 1944–1950 i rozprawa naukowa Jolanty Kowal Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805–1806 i 1815–1830).

Czas przełomu to książka o polskiej polityce społecznej pierwszych lat po zakończeniu II wojny światowej. Jej celem jest ukazanie drogi, jaką polityka ta przeszła od lata roku 1944, gdy wyzwolone tereny tzw. Polski Lubelskiej dostawały się pod władzę Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego, do końca roku 1950, gdy stalinowska Polska kończyła realizację pierwszego roku planu sześcioletniego. Drogę tę polska polityka społeczna rozpoczynała w ustalonych w Drugiej Rzeczypospolitej ramach prawnych i organizacyjnych, a kończyła „po drugiej stronie rzeki”, w kształcie oznaczającym przejście do „nowego świata” wyznaczanego przez „niedościgłe” wzorce sowieckie. Z nastawionej na rozwiązywanie kwestii socjalnych i asekurację ryzyk życiowych formy działalności władz publicznych przeobraziła się w tym czasie w sferę aktywnego wspierania procesów gospodarczych oraz zaspokajania potrzeb bytowych „budujących nowy ustrój mas pracujących miast i wsi”.
W monografii przedstawiono ewoluujące założenia programowe i ideologiczne polskiej polityki społecznej, jej podstawy organizacyjne, prawne i finansowe oraz zagadnienia pracy i jej ochrony, polityki zatrudnienia, ubezpieczeń społecznych, ochrony zdrowia i opieki społecznej.

Książka Jolanty Kowal Literackie oblicze „Dziennika Wileńskiego” (1805–1806 i 1815–1830) zawiera wnikliwą analizę treści literackich i okołoliterackich jednego z najważniejszych czasopism na ziemiach polskich w dobie przedpowstaniowej. Celem opracowania jest prezentacja literatury publikowanej na łamach „Dziennika Wileńskiego”, wskazanie najpopularniejszych gatunków i najczęściej przywoływanych tradycji intelektualnych, a w konsekwencji zidentyfikowanie ideałów estetycznoliterackich kresowych środowisk kulturotwórczych. Sporządzona przez Autorkę kompletna bibliografia zawartości literackiej periodyku (724 tytuły) czyni z monografii fundamentalne źródło do poznania świata naukowo-literackiego na Litwie w pierwszych trzech dziesięcioleciach XIX wieku oraz zachodzących wtedy przemian światopoglądowych i mentalnych, kształtujących narodową tradycję i kulturową tożsamość Polaków po rozbiorach Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Obu autorom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów oraz wielu nagród i wyróżnień.

Skip to content