[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Warstwy nr 2/2018. Rocznik Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:

WPROWADZENIE
Jadwiga Sawicka: Dialogi, mosty…

TEMAT NUMERU: DIALOGI, MOSTY…
Artur Mordka: 0 artystycznym i estetycznym pożytku z kategorii warstwy. Przyczynek do ontologii dzieła sztuki Nicolaia Hartmanna
Paweł Nowicki: Wybrane zjawiska sztuki renesansu a przemiany samowiedzy człowieka epoki nowożytnej w ujęciu Charlesa Taylora
Barbara Trygar: Yeritasseguituresserei… Biczowanie Piero delia Francesca Diegesis w Pamięci Wioch Wojciecha Karpińskiego
Joanna Adamowska: Władza nad martwą naturą. Cózanne Herberta Marlena Makiel-Hędrzak: Asceza utraty – asceza nadziei. O rysunkach Zbigniewa Herberta
Andrzej Juszczyk: Od „futuryzacji” do „No futurę”. Futuryzm i ruch punk jako samobójstwo kultury
Miłosz Hołody, Magdalena Krzosek-Hołody: Słowo-obraz w przestrzeni. Poezja w projektach site-specific. Komentarz do twórczości Joana Brossy oraz lana i Aleca Finlayów
Anna Steliga: Ile jest sztuki w terapii przez sztukę? Wielogłos specjalistów o teoretyczno- -praktycznych aspektach arteterapii
Agnieszka Iskra-Paczkowska: Kto mówi – miejsce autora w filmie
Jadwiga Sawicka: Pożytki z teatru. Na przykładzie realizacji teatralnych Artura Żmijewskiego i Zorki Woliny

KONTEKSTY SZTUKI
Przemysław Pokrywka: Sztuka młodych jako przestrzeń dialogu wewnętrznego. Refleksje na temat pewnej tendencji w trzech krótkich wspomnieniach
Agata Sulikowska-Dejena: Wielowymiarowość rozmowy w twórczości artystek sztuk wizualnych w Polsce
Paweł Binczycki: Formy przejściowe

SYLWETKI
Marek Łątkowski: Krajobrazy, Strefy, Tablice. Jonasz Stern – abstrakcja biologiczna (w 30. rocznicę śmierci – przypomnienie)
Gabriel Szajna: Między sportem a sztuką. Sylwetka Wiktorii Goryńskiej
Tadeusz Boruta: Realizm radykalny Luciana Freuda
Dorota Rucka-Marmaj: Nowe spojrzenie na wątki ikonograficzne w twórczości Grzegorza Bednarskiego i Tadeusza Boruty

ILUMINACJE
Janusz Pasterski: Noty o miejscu
Janusz Szuber: Tamara tańczy kozaka. Z dziejów późnej przyjaźni z profesorem Leszkiem Rózgą

ROZMOWY
Rzeczywistość mamy tylko w sobie. Z Piotrem Wojtowiczem rozmawiają Dorota Jajko-Sankowska i Jarosław Sankowski
W stronę przestrzeni symbolicznych. Z Aldoną Mickiewicz rozmawia Grażyna Niezgoda
Pytania do Cecylii Malik, artystki i aktywistki. Z Cecylią Malik rozmawia Jadwiga Sawicka

PRACOWNIE
Renata Szyszlak: Pracownia Rysunku – refleksje wokół wystawy
Tadeusz Nuckowski: Pochwała rysunku
Marlena Makiel-Hędrzak: Linie i topografie
Ewa Łączyńska-Widz: Pracownia-wystawa. 0 pracowniach przeniesionych z uczelni na dworzec
NAGRODA IM. JERZEGO PANKA
Łukasz Cywicki: IX Edycja Konkursu o Nagrodę im. Jerzego Panka
Krzysztof Pisarek, Paweł Bińczycki: 0 laureatach Nagrody

GALERIA WYDZIAŁU SZTUKI
Joanna Janowska-Augustyn: Pracownia Druku Cyfrowego Wydziału Sztuki UR
Wiesław Grzegorczyk: Dwa do kwadratu
Agnieszka Dobosz: Grafika roku ’16
Agnieszka Lech-Bińczycka: Dialog. Wystawa pedagogów Wydziału Sztuki
Joanna Janowska-Augustyn: Najważniejsze… Pamięci Iwony 170 Mirosław Pawłowski: Biennale Grafiki Studenckiej w Poznaniu (1999-2017)

WYDARZENIA I WYSTAWY
Agnieszka Lech-Bińczycka: ONNA-piękno, siła, ekstaza. Drzeworyty i malarstwo japońskie z kolekcji Muzeum Narodowego w Krakowie
Jadwiga Sawicka: Życie. Instrukcja. Wystawa inspirowana twórczością Georges’a Pereca w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki
Bartosz Ślosarski: Przedmioty protestu. Kultury materialne współczesnych ruchów społecznych
Agnieszka Iskra-Paczkowska: Magdalena Abakanowicz w Galerii r_z
Agnieszka Iskra-Paczkowska: Części i całość
Agnieszka Iskra-Paczkowska: Polki, Patriotki, Rebeliantki
Jarosław Sankowski: Stany materii
Wystawa Trzy w galerii To Tu
Łukasz Cywicki: Dwie wystawy

RELACJE / RECENZJE / KOMENTARZE
Hanna Fabczak, Marek Adam Olszyński, Adam Szewczyk: Projekt Art and Science 196
Anna Steliga: O publikacji Hasior-Assemblage 2016
Anna Steliga: O publikacji WARHOL. POP KONTEKSTY 30 lat później
Anna Steliga: Wyspa Muzeów i Frida Kahlo, czyli studenci Wydziału Sztuki w Berlinie i Poznaniu
Magdalena Uchman: 2nd International Graphic Arts Festival w Khairagarh – Indie

KALENDARIUM 2017

NOTY O AUTORACH

LABIRYNTY
Grażyna Niezgoda: Rozmowa z panią Matisse

ETC.
Arkadiusz Andrejkow: Cichy memoriał

Skip to content