Warstwy. Rocznik Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Rocznik Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego „WARSTWY” Posiada artystyczno-naukowy charakter, jest platformą wymiany myśli i prezentacji dorobku artystycznego. Pismo ma służyć prezentacji teoretycznego namysłu nad sztuką i dziedzinami z nią powiązanymi oraz przedstawieniu dokonań Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego i środowisk związanych z Instytutem oraz uczelnią. Sztuka w wymiarze praktycznym oraz teoretycznym tworzy pewną wspólną rzeczywistość obecności w świecie. Chcielibyśmy, aby ta obecność – poczynając od wymiaru ontologicznego poprzez wymiar estetyczny do socjologicznego – znalazła swoje odzwierciedlenie w tekstach zamieszczanych w „WARSTWACH”. Do współpracy zapraszamy środowiska naukowo-artystyczne z całej Polski. Tematyka numerów rozwijana jest w obszernych esejach autorstwa członków zespołu i zaproszonych krytyków oraz historyków sztuki, jak też pracowników naukowych innych uczelni. Pismo posiada stałe działy: Konteksty Sztuki (krótkie eseje, fragmenty rozpraw doktorskich i habilitacyjnych); Pracownie (prezentacje pracowni: programy, prowadzący, projekty i wystawy); Rozmowy (wywiady, debaty); Galeria ISP im. prof. Włodzimierza Kotkowskiego (teksty kuratorskie, recenzje, reprodukcje); Nagroda im. Jerzego Panka (prezentacja najlepszych dyplomów na Wydziale Sztuki); Relacje, Recenzje, Komentarze (sprawozdania ze znaczących wystaw, sympozjów, plenerów etc.), Iluminacje (proza i poezja wobec sztuki).

Wyświetlanie wszystkich wyników: 5