[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Warstwy nr 4/2021. Rocznik Instytutu Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

WPROWADZENIE
Anna Steliga

TEMAT NUMERU: SZTUKA A EDUKACJA RELACJE, INSPIRACJE, PERSPEKTYWY
Marzena Bogus-Spyra: Pedagog – mistrz czy artysta?
Maria Wieczorek: Teatr i muzyka dla najnajmłodszych. Doświadczenia poznańskie w badaniach własnych
Anna Boguszewska: Gra ka stosowana. Kształcenie na wyższym poziomie na dawnych ziemiach polskich do 1918 roku
Agnieszka Lech-Bińczycka: Rubens jako artysta-pedagog. Uczniowie „szkoły graficznej Rubensa”
Ewa Cudzich: Edukacyjne znaczenie dziedzictwa kulturowego. Sztuka ludowa w procesie budowania tożsamości regionalnej
Edyta M. Nieduziak: Arteterapia jako forma terapii i wsparcia rozwoju dzieci ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi. Od uwag teoretycznych do projektów działań
arteterapeutycznych, z pytaniem o tożsamość arteterapii w tle
Iryna Serhiienko: Arteterapia ekspresyjna w terapii traumy
Marco Aurelio da Cruz Souza, Sandy Silveira: Nauka tańca w szkole podstawowej w Santa Catarina w Brazylii. Sprawozdanie z nadzorowanej praktyki pedagogicznej
Eva Jencuráková, Lucia Tomaschová: Modele edukacji artystycznej. Skąd i dokąd
Marina Gałkina: Tradycyjny rosyjski strój ludowy jako symbol kultury rosyjskiej
Iwona Bugajska-Bigos: Edukacja artystyczna w Polsce. Perspektywy rozwoju edukacji przez sztuki wizualne

KONTEKSTY SZTUKI
Irena Walat: Lekcje wielopolskie: Kantorówka – Ośrodek Dokumentacji i Historii Regionu Muzeum Tadeusza Kantora
Grażyna Ryba: Centrum Dokumentacji Współczesnej Sztuki Sakralnej Kolegium Nauk Humanistycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego. Działalność edukacyjna
Bartosz Nalepa: Terapia przez sztukę w Pracowni Plastycznej w Domu Pomocy Społecznej dla Osób Przewlekle Psychicznie Chorych
Daniel Czarnota, Matylda Foltyn, Anna Solecka: 10 lat Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Pod Kolorowym Parasolem Jesieni
Justyna Piekło: Zobrazowane w eterze, czyli jak mówić o sztukach plastycznych w mediach – na przykładzie Polskiego Radia Rzeszów
Paulo Ivan Rodrigues Vega júnior, Leonardo Motta Tavares: GEPPA – Grupo de Estudos, Pesquisas e Práticas Artísticas. Stowarzyszenie Artystów i Naukowców

SYLWETKI
Grażyna Niezgoda: Odległe pejzaże Rosy Tarruelli

ILUMINACJE
Marlena Makiel-Hedrzak: Kartki z Dziennika
Marlena Makiel-Hedrzak: Wiersze wybrane

ROZMOWY
Trójgłos o artystycznym kształceniu seniorów
Jacek Balicki: Kilka słów o zajęciach artystycznych seniorów
Łukasz Gil: „Marzenia się spełniają, tylko trzeba mocno w nie wierzyć”. Rozmowy z grupą Uniwersytetu Trzeciego Wieku
Małgorzata Drozd-Witek: Spotkania w przestrzeniach pracowni malarskich

Sztuka dla ludzi
Zofia Dubowska, Karolina Iwańczyk i Anna Zdzieborska, pracowniczki Działu Edukacji Zachęty – Narodowej Galerii Sztuki, w rozmowie z Jadwigą Sawicką
Rozmowa Jadwigi Sawickiej z Aleksandrą Kubisztal, prowadzącą Dział Edukacji BWA w Tarnowie, uzupełniona wypowiedzią edukatorki Agaty Dymańskiej
O bibliotece w MOCAK-u z Magdą Mazik rozmawia Jadwiga Sawicka
Andrzej Cieszyński i Anna Drymajło w rozmowie z Jadwigą Sawicką o przemyskiej Galerii Sztuki Współczesnej

PRACOWNIE
Szkoła Doktorska
Barbara Porczyńska: MaMalarka. Pomiędzy codziennością a sztuka
Barbara Komaniecka: Dzieciństwo. Źródło kontekstów doświadczania czasu w dziele sztuki
Lila Kalinowska: Rekonstrukcje z pamięci. Odtwarzanie przestrzeni
Jacek Machowski: 36 widoków EC

NAGRODA IM. JERZEGO PANKA
Łukasz Cywicki: Panków dwóch
Joanna Janowska-Augustyn: Laureat Nagrody im. Jerzego Panka – 2019

GALERIA INSTYTUTU SZTUK PIĘKNYCH UR

Joanna Janowska-Augustyn: Migawki z galerii
Katarzyna Woźniak: Forma polisensoryczna jako środek ekspresji rzeźbiarskiej

WYDARZENIA I WYSTAWY
Lila Kalinowska: O interdyscyplinarnym projekcie Centrum światów jest tutaj
Jarosław Sankowski: Sztuka wyboru. Kilka słów refleksji o TMS/1
Edyta M. Nieduziak: „… i z umierania”. O wystawach Choroba jako źródło sztuki i Kreatywne stany chorobowe: AIDS, HIV, RAK
Edyta M. Nieduziak: „Dlaczego tak?”. O wystawie Ja, istota ludzka Miriam Cahn

RELACJE / RECENZJE / KOMENTARZE
Maria Wieczorek: Muzeum Dzieciństwa – nie tylko dla dzieci
Anna Steliga: OKAP-owa miłość do sztuki. O Ośrodku Kulturalnej Animacji Podwórkowej
Anna Steliga: Łódzki street art i Fundacja Urban Forms
Anna Steliga: W Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu
Anna Steliga: Mały Uniwersytet Rzeszowski. Czyli o tym, jak za MUR-em dzieciaki sznurem
Grażyna Borowik, Anna Steliga: Stacja Badawcza Outsider Art Stowarzyszenia Psychiatria i Sztuka im. dr. Andrzeja Kowala
Iwona Bugajska-Bigos, Anna Steliga: European Federation of Art Therapy (EFAT) i miedzynarodowa konferencja Speaking Through Art – Languages of Art Therapy in Europe
Iwona Bugajska-Bigos, Jadwiga Sawicka, Anna Steliga: Marina Abramovic. Wolność absolutna. Międzynarodowy Projekt Artystyczno-Naukowy

KALENDARIUM 2019

NOTY O AUTORACH

LABIRYNTY
Marlena Makiel-Hedrzak: Maria Magdalena zArezzo

ETC.
Marlena Makiel-Hedrzak

Skip to content