[wcas-search-form]

15.12 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Polonistyczna nr 1(10)/2015

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”  

Spis treści  

Od Redakcji  

ARTYKUŁY KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE  

ROMAN MAGRYŚ Bajki Biernata z Lublina i Ignacego Krasickiego – rzecz o przeciwległych biegunach bajkopisarstwa
AGATA KUCHARSKA-BABULA Młodopolskie nastroje w muzyce programowej Mieczysława Karłowicza
DOROTA KARKUT Dlaczego i jak uczyć o Holokauście na lekcjach języka polskiego w gimnazjum
MIROSŁAW CZARNIK Jak ująć treści regionalne w edukacji?
JERZY WINIARSKI Transgresywne wahadełko poezji Bogdana Loebla
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG Przestrzeń słowa i przestrzeń milczenia w wierszach Anny Kamieńskiej

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – JĘZYK POLSKI ZA GRANICĄ – NAUCZANIE JĘZYKA POLSKIEGO JAKO OBCEGO

BOŻENA SZAŁASTA-ROGOWSKA „Wyleczyłam się z człowieczeństwa”, czyli porozmawiajmy na zajęciach języka polskiego jako obcego o anorektycznej współczesności
URSZULA DRAHNÁ Nauczanie języka polskiego w szkołach polskich i polonijnych za granicą na przykładzie Szkolnego Punktu Konsultacyjnego w Pradze
DANUTA HEJDA Literatura i sztuka w nauczaniu języka polskiego jako obcego (propozycje metodyczne)
URSZULA KOPEĆ Językowy obraz „dobrego człowieka” w wypowiedziach studentów
BARBARA MISZTAL Bawić się słowami, czyli jak uczyć języka ojczystego i obcego dzieci z dysleksją rozwojową
DOBRAWA KULKA Nowe metody stosowane w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie A1 (zarys problematyki)
BARBARA JANUSZKIEWICZ Standardy pracy polonistów na Ukrainie

RECENZJE

ELŻBIETA MAZUR O dobrych tradycjach nauczania literatury („Od Słowackiego do Reymonta” Zbigniewa Lisowskiego)
KAROLINA KRZYSZTOŃ Ku wartościom – recenzja książki „Problemy integracji i zagadnienia aksjologiczne w edukacji polonistycznej” pod red. Elżbiety Mazur i Danuty Hejdy

Skip to content