Dydaktyka Polonistyczna

Pismo ukazuje się od wielu lat, stanowi kontynuację pisma wydawanego od 1965 roku w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, a następnie od 2001 roku w Uniwersytecie Rzeszowskim. Na łamach tego rocznika publikowano teksty poświęcone zagadnieniom nauczania języka polskiego na wszystkich poziomach kształcenia, problemom wychowania dzieci i młodzieży, komentowano zmiany w programach nauczania, reformy polskiej szkoły. „Dydaktyka” stanowiła miejsce, w którym zamieszczali swoje teksty zarówno nauczyciele akademiccy, jak i doświadczeni nauczyciele języka polskiego. Od numeru 10 (87) pismo zmieniło swój tytuł i zaczęło ukazywać się jako „Dydaktyka Polonistyczna”. Zmiana tytułu pisma oznacza także rozszerzenie jego formuły. Zależy nam, by stało się ono miejscem naukowych dyskusji o polskiej szkole, nauczaniu języka polskiego nie tylko w kraju, ale także za granicą, podpowiadało nowe rozwiązania metodyczne i było miejscem wymiany doświadczeń badawczych. Interesują nas tematy dotyczące literatury, języka, szeroko pojętej kultury, a więc wszystkie zakresy, które służą nauczaniu i kształtowaniu postaw młodego pokolenia. Zajmuje nas również problem kształcenia studentów polonistyki, przyszłych nauczycieli i tych, którzy nie wiążą swej przyszłości z zawodem nauczyciela polonisty. Pragniemy na łamach naszego pisma odnotowywać i komentować nowości wydawnicze, a także ważne dla środowiska naukowego i dydaktycznego inicjatywy i wydarzenia.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 9