[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Polonistyczna nr 3(12)/2017

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

Spis treści  

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE  

ROMAN MAGRYŚ Gry polityczne z tekstami literackimi Romana Bratnego w polskich czasopismach społeczno-kulturalnych z lat osiemdziesiątych XX wieku
WIESŁAW SETLAK Rozdźwięki i współbrzmienia, czyli o naturze i kulturze w prozie Andrzeja Stasiuka
JUSTYNA KWOLEK Outsiderzy poszukujący sensu życia (Mury Hebronu, Biały kruk, Przez rzekę, Dziewięć, Taksim)
ERWINA DYBISZ „Choć znałam tę rzekę tylko z wysokiego mostu, pozostanie dla mnie czymś najlepszym, co może być” – kresowe retrospekcje w twórczości Teresy Lubkiewicz-Urbanowicz
JOANNA KOGUT
Doświadczenie Krzyża w świadectwach poetyckich
MARIUSZ PACION Aksjologiczny wymiar kobiecości w poezji Stanisława Grochowiaka
ANNA GODOS Piękno, rozkosz, nieśmiertelność, czyli co fascynuje współczesną młodzież w powieściach o tematyce wampirycznej
PAULINA BARNAŚO ciszy i milczeniu w piosenkach rockowych
KATARZYNA STARK Jerzy Nowosielski – „Maestro od marzenia”
ANNA STELIGA Jak „czytać” dzieło sztuki plastycznej?
MIROSŁAW CZARNIK, AGATA FROŃ Konkurs Sienkiewiczowski 2016 – refleksje po sukcesie / Sienkiewiczowska sztuka opowiadania
BEATA KOTELNICKA Jak uczyć o Holokauście w szkole ponadgimnazjalnej?

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

MAŁGORZATA BORTLICZEK Historyczny i współczesny językowo-kulturowy obraz stolic Polski na łamach czasopisma „Kumpel” / 2017
MIROSŁAW GRZEGÓRZEK W sieci szkolnych gatunków (auto)prezentacyjnych. W poszukiwaniu prototypu
ALINA CYBULSKA-WAL Nauka argumentacji – kształcenie krytycznego myślenia
BARBARA SZCZERBIŃSKA Zeszyt kontaktów jako narzędzie komunikacji szkolnej
ELŻBIETA MAZUR Kompetencje tekstotwórcze w nauczaniu języka polskiego jako obcego na poziomie B2 i C1 (na przykładzie tekstu argumentacyjnego)
RECENZJE I OMÓWIENIA
DOROTA KARKUT
Byłaś moim niebem…, czyli o miłości, która nie umiera

Skip to content