[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Polonistyczna nr 2(11)/2016

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”  

Spis treści

SZKICE

JERZY WINIARSKI Drogi pamięci Jerzego Włodzimierza Miszteli

KSZTAŁCENIE LITERACKIE I KULTUROWE  

ROMAN MAGRYŚ Literacki PR Adama Naruszewicza. Refleksje na marginesach monografii Czytanie Naruszewicza
BOGUMIŁA KOPEĆ Blaski i cienie życia małżeńskiego w utworach komediowych Walentego Gurskiego
DOROTA KARKUT Gatunki pisarstwa historycznego w odbiorze uczniów szkół ponadgimnazjalnych
AGNIESZKA KANIA Niewykorzystany potencjał W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza w kontekście kształtowania tożsamości narodowej i kulturowej
MONIKA LACH Król Maciuś Pierwszy jako homo viator
ANNA JEZIORKOWSKA-POLAKOWSKA Pod niebem tożsamości życia i śmierci… Jak rozmawiać z uczniami o doświadczeniach z czasów wojny
MIROSŁAW CZARNIK Nauka o Holokauście czy nauka płynąca z Holokaustu? Kilka uwag nauczyciela polonisty
DOROTA MICHUŁKA Przełamywanie granic książki dla dziecka. Ostatnie przedstawienie panny Esterki Adama Jaromira jako lektura o czytaniu pamięci
RYSZARD STRZELECKI Zabawa, teatr i performans w ponowoczesnym świecie
PAWEŁ SPOREK Polski rock w edukacji aksjologicznej gimnazjalistów. Na przykładzie wybranych utworów Budki Suflera i Lady Pank
RADOSŁAW SZMATOŁA Tylko dla orłów Briana Geoffreya Huttona. O filmowej adaptacji bestsellera Alistaira MacLeana
ANNA STELIGA „Nie budujcie mi pomników”. Wizja świętego Jana Pawła II w sztuce sakralnej

KSZTAŁCENIE JĘZYKOWE – PROPOZYCJE DYDAKTYCZNE

AGATA KUCHARSKA-BABULA Jak nauczać pomimo? Rozważania o polskiej szkole w dobie (nieustających) zmian
JOLANTA FISZBAK O naruszaniu normy językowej w nazewnictwie metodycznym w minionym ćwierćwieczu
BARBARA MISZTAL Porozumienie bez przemocy jako model komunikowania się prowadzący do budowania relacji międzyludzkich
AGNIESZKA MATWIEJCZUK Popularyzacja czytelnictwa w szkole. Storytelling (gawędziarstwo), booktalking (opowiadanie o książkach) i głośne czytanie
ALINA CYBULSKA-WAL Burza mózgów w dydaktyce – (nie)potrzebny chaos
MARZENA BĄK Nazwy cech człowieka w filmach animowanych a kompetencja językowa dzieci
AGNIESZKA KULIG Wszystkie lajki Marczuka na lekcji języka polskiego. Propozycja dydaktyczna

RECENZJE I OMÓWIENIA  

URSZULA KOPEĆ Dlaczego i jak integrować słowo z dźwiękiem? Agata Kucharska-Babula, Literatura i muzyka na lekcjach języka polskiego w klasach 4–6 szkoły podstawowej
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG Futuryzm nieznany. Krzysztof Jaworski, Kronika polskiego futuryzmu
ELŻBIETA MAZUR Kanon współczesności i literatura najnowsza. Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej

Skip to content