[wcas-search-form]

33.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Dydaktyka Polonistyczna nr 4(13)/2018

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

„Dydaktyka Polonistyczna” jest kontynuacją czasopisma „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Dydaktyka”

SPIS TREŚCI  

RYSZARD STRZELECKI Prawda człowieka we współczesnej myśli literaturoznawczej

ANALIZY I INTERPRETACJE  

ZOFIA OŻÓG-WINIARSKA Mistyczne żywioły i kosmogoniczny pejzaż w Silviludiach Mario Bettiniego w adaptacji poetyckiej Macieja Kazimierza Sarbiewskiego
ROMAN MAGRYŚ Konserwatyzm szlachecki w dobie oświecenia z perspektywy współczesnych postaci polskiego tradycjonalizmu
JOANNA RUSIN O różnych obliczach sławy Henryka Sienkiewicza na lekcjach języka polskiego (wybrane propozycje)
MATEUSZ KUCAB W poszukiwaniu straconego Eleuzis. Szekspirowskie i indyjskie inspiracje w Wampirze Władysława Stanisława Reymonta
SYBILLA PIĘTA-KOWALIK Portret Wiktora Zbyszewskiego w kompozycji Jana Czubskiego – przypomnienie sylwetki rzeszowskiego patrioty
ELŻBIETA MAZUR Między Herostratesem a Czarną wiosną. O tradycji literackiej u progu dwudziestolecia międzywojennego (na lekcjach języka polskiego w szkole średniej)
AGNIESZKA KOCOT-WIERSKA Narodziny motywu faustycznego
JOANNA KOGUT Źródła „duchowości” New Age
ALICJA JAKUBOWSKA-OŻÓG Wojna we wspomnieniach Jana Darowskiego
ZENON OŻÓG Od opowieści do modlitwy. Wokół wiersza Rorate coeli Andrzeja Buszy

KSZTAŁCENIE LITERACKIE, JĘZYKOWE, GLOTTODYDAKTYKA

RYSZARD JEDLIŃSKI Edukacja aksjologiczna na lekcjach polskiego w szkole podstawowej
DANUTA HEJDA Kształtowanie tożsamości regionalnej mieszkańców Podkarpacia – zarys problematyki
GRAŻYNA RÓŻAŃSKA Rozważania o patriotyzmie w kontekście wypowiedzi polskich filozofów i tekstów Jacka Kaczmarskiego
PAULINA MOLICKA Patriotyzm jako wartość w serialu telewizyjnym na przykładzie Czasu honoru. Powstanie
DOROTA KARKUT Terapeutyczna moc literatury i innych dziedzin sztuki odkrywających sens życia i śmierci
MARIA OSTASZ, MARTA PASTUŁA Edytorska lektura tomików wierszy Jerzego Ficowskiego, Elżbiety i Witolda Szwajkowskich, Agnieszki Frączek i innych w kontekście ćwiczeń logopedycznych
MIROSŁAW GRZEGÓRZEK Poloniści wobec charakterystyki postaci. Rekonesans badawczy
MAŁGORZATA BOŻEK Sztuka pisania reportaży. Z doświadczeń dziennikarki i wykładowczyni przedmiotów specjalistycznych
ALINA CYBULSKA-WAL Wzmacnianie efektywnej konwersji na linii uczeń – uczeń. Problemy – rozwiązania – modele
MAGDALENA DRZAŁ „Nowe nowe media” w procesie nauczania języka polskiego jako obcego
MAŁGORZATA JANDA Kompetencje komunikacyjne w nauczaniu języka polskiego jako obcego na przykładzie tematu zdrowie i higiena
DOBRAWA KULKA Techniki ludyczne wykorzystywane w nauczaniu gramatyki języka polskiego jako obcego na różnych poziomach biegłości językowej
URSZULA DRAHNY Scenariusz lekcji języka polskiego dla uczniów szkół polskich poza granicami kraju. A. Mickiewicz, Świtezianka

RECENZJE I OMÓWIENIA  

RYSZARD JEDLIŃSKI Recenzja: Paweł Sporek, Przestrzeń aksjologiczna w wybranych podręcznikach gimnazjalnych do kształcenia literacko-kulturowego (1999–2005)
ELŻBIETA KOZŁOWSKA Kultura w służbie glottodydaktyki. Bożena Szałasta-Rogowska, Literatura bliska i daleka. Szkice z zakresu glottodydaktyki
URSZULA KOPEĆ Ogólnopolska Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa „Życie bez miłości jest (nie)możliwe”

Skip to content