[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 10

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISSN

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Contents
Wprowadzenie
CZĘŚĆ I. HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ

Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło, Tradycja kółek uczniowskich gimnazjów autonomicznej Galicji w Okręgu Szkolnym Krakowskim i Lwowskim II Rzeczypospolitej
CZĘŚĆ II. RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
Anna Baracz, Istota i miejsce doskonalenia nauczycieli w polskim systemie prawnym – formy doskonalenia zawodowego nauczycieli. Z doświadczeń Powiatowego Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli w Puławach
Bogumiła Bobik, Próba klasyfikacji form instytucjonalnych uzupełniających funkcje rodziny w Polsce
Ewa Tłuczek-Tadla, Zagrożenia towarzyszące nauce zdalnej w domu i szkole w trakcie pandemii COVID-19 – wybrane aspekty
Danuta Grzesiak-Witek, Zaburzenia relacji społecznych osób z zespołem Aspergera jako konsekwencja deficytów lingwistycznych w oparciu o analizę zachowań językowych
Paulina Frączek, Psychological and neurodevelopmental implications of the COVID-19 pandemic in children and adolescents – a review of research and reports
Sławomir Cudak, Osamotnienie dzieci i młodzieży – narastający problem społeczny współczesnych czasów
Maria Domagała, Znaczenie czytania bajek dla rozwijania wrażliwości dziecka w opinii
nauczycieli wychowania przedszkolnego
CZĘŚĆ IV. CZŁOWIEK WOBEC AKTUALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-KULTUROWYCH
Tomasz Warchoł, Współczesne kierunki rozwoju edukacji w społeczeństwie edukacyjnym
Krystian Tuczyński, Rola nauczyciela akademickiego w kształceniu e-learningowym
Teresa Wilkoń, Ze studiów nad kulturą regionalną. Regionalizm literacki
Łukasz Wilkoń, Terminologia i profesjonalizmy języka biznesu w kontekście społecznym i kulturowym
CZĘŚĆ V. RECENZJE
Roman Pelczar, Recenzja książki: Aneta Rejman, Andrzej Nowakowski, Szkoła w Dąbrówce na tle dziejów miejscowości (1911–2020). Przyczynek do historii gminy Stryszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2022, ss. 175
Janusz Miąso, Recenzja książki: Marta Uberman, Obrazowanie figuratywne dziecka, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2021, ss. 340
Recenzenci i procedura recenzowania
Indeksacja w bazach danych

Skip to content