Kultura – Przemiany – Edukacja

O czasopiśmie

Struktura periodyku obejmuje następujące obszary myśli o wychowaniu i dziedziny praktyki edukacyjnej:
• Historyczna ciągłość i zmiana myśli edukacyjnej;
• Aksjologiczne i społeczne obszary wychowania i rozwoju człowieka;
• Dialog i współistnienie kultur we współczesnej edukacji;
• Rodzina i szkoła – wspólne obszary kształcenia, wychowania i opieki;
• Psychologia wobec współczesnych problemów edukacyjnych i wychowawczych;
• Uniwersytety i szkoły wyższe w perspektywie wyzwań cywilizacyjnych.
Zapraszamy Szanownych Państwa, osoby zawodowo i pozaprofesjonalnie zainteresowane problemami wychowania i edukacji do współtworzenia pewnego „ruchu myśli” pedagogicznej, do kreowania forum pedagogów, psychologów, socjologów i przedstawicieli innych dyscyplin naukowych, kulturoznawczych, teoretycznych i stosowanych. Zależy nam na wielodyscyplinarnym i wieloaspektowym traktowaniu edukacji, jako uniwersalnej dziedziny wiedzy, jej doniosłych dla obecnej doby aplikacji społecznych i wychowujących, współtworzących współczesnego człowieka, jego kulturę w perspektywie historycznej, współczesnej i prospektywnej.

 

Wyświetlanie wszystkich wyników: 12