[wcas-search-form]

33.48 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 11

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści
Contents
Wprowadzenie
CZĘŚĆ I
HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ
Tadeusz Ochenduszko, Szkolnictwo średnie w Złoczowie w latach 1730–1918
CZĘŚĆ II
RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
Barbara Lulek, Miłość jako wartość orientująca działania rodziców wobec dziecka z niepełnosprawnością niezdolnego do samodzielnej egzystencji po osiągnięciu pełnoletniości
Ewa Markowska-Gos, Małżeństwo a odpowiedzialność. Socjologiczno-prawna analiza rozwodów w Polsce
Ewa Tłuczek-Tadla, Demokratyzacja edukacji w liceach – jak ją rozumieją uczniowie?
Bożena Dusza, Dyscyplina w klasie w codzienności szkolnej nauczycieli. Raport z badań
CZĘŚĆ III
PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Bogumiła Bobik, Zdalna pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w opiniach specjalistów
Przemysław Makles, Kultura zdrowotna w profilaktyce otyłości jako sposób spędzania czasu wolnego dzieci w wieku szkolnym w Polsce
Magdalena Wasylewicz, Samoocena i samowiedza uczniów wczesnej edukacji w opinii nauczycieli
CZĘŚĆ IV
CZŁOWIEK WOBEC AKTUALNYCH PRZEMIAN SPOŁECZNO-KULTUROWYCH
Karolina Czopek, Computer-assisted language learning in the context of digital skills of older adults (Nauka języków obcych za pomocą komputera w kontekście kompetencji cyfrowych osób starszych)
Monika Kowalska, Małgorzata Tęczyńska-Kęska, Analiza możliwości doskonalenia kompetencji muzycznych studentów kierunku pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna na wybranych uczelniach wyższych w Polsce
Pablo Lafarga Ostáriz, Rebeca Soler Costa, Sławomir Schultis, Fake News as the axis of contemporary Higher Education (Fake News jako zagadnienie współczesnej edukacji wyższej)
Bartłomiej Kozioł, Prawdziwe oblicza prawdy – znaczenia słowa prawda w wybranych utworach lirycznych C.K. Norwida
CZĘŚĆ V
RECENZJE I KOMUNIKATY
Edmund Juśko, Recenzja książki: Jan Ryś, Korpus Kadetów nr 1 (1918–1939). Okres łobzowski (1918–1921), Ignatianum, Kraków 2022, ss. 408
Mirosław Kowalski, Komunikat o XI Ogólnopolskim Zjeździe Pedagogicznym
Recenzenci i procedura recenzowania
Indeksacja w bazach danych

Skip to content