[wcas-search-form]

23.76 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 2: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Contents Wprowadzenie. Pierwsze doświadczenia i wnioski   Część I AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA Kazimierz Szmyd, Hubert Sommer, Edukacja wobec zmiany antropologicznej i cywiliza-cyjnej – zagrożenia i szanse rozwoju Zofia Frączek, Człowiek w społeczeństwie globalnym – wychowanie do wartości wciąż aktualne Liudmyla Pelekh, Axiological components in teacher professiogram in Ukraine and Poland Michaił S. Janickij, Andrej W. Seryj, Jurii W. Pelekh, The peculiarities of personality in time perspective, depending on directions of various value systems Andrzej Garbarz, Problem eutanazji jako jeden z dylematów bioetycznych w edukacji (Według wypowiedzi studentów Uniwersytetu Rzeszowskiego)   Część II RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Jan Szmyd, Szkoła i myśl pedagogiczna w „ponowoczesności” – konteksty cywilizacyjne i społeczne Sławomir Cudak, System wartości w życiu rodziny Beata Romanek, Jakim językiem o rodzinie mówi współczesna młodzież? Ewa Markowska, O dewaluacji znaczenia instytucji małżeństwa w społeczeństwie ponowoczesnym Małgorzata Papier, Zjawisko wagarowania wśród uczniów szkół gimnazjalnych – raport z badań   Część III PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc, Psychologiczne korzyści wynikające z realizacji projektu „Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy” Teresa Piątek, Kierowanie klasą szkolną – kreowanie poczucia sprawstwa Dominik Borawski, Dialogowe techniki wspomagania rozwoju mądrości   Część IV UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH Anna Englert-Bator, Anna Wołpiuk-Ochocińska, Rozwój kompetencji indywidualnych i zawodowych nauczyciela akademickiego w perspektywie nowych wymagań edukacyjnych Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Funkcjonowanie społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w opinii studentów Małgorzata Stec, Szkolnictwo wyższe w Polsce w opinii młodzieży studenckiej Magda Urbańska, Wyższe Kursy dla Kobiet – początki kształcenia uniwersyteckiego kobiet w Polsce Monica Salassa, Diventare un „professionista riflessivo”: sperimentazione di un modello di riflessione pedagogica condivisa con studenti di corsi master Rebeca Soler Costa, Educational practices in the university. A study in the Teacher Training Masters for Teachers of the University of Zaragoza Jürgen Hartwig, Role der Universitäten und Hochschulen in der Enwicklung eines Leitbildes in Praxis und Ausbildung Bürgernahe Verwaltung und Bürgerkommune Martina Cichá, Etyka polityczna w perspektywie odpowiedzialności globalnej   Nota o autorach

Skip to content