[wcas-search-form]

31.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 5: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Contents Wprowadzenie   Część I HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ   Jan Szmyd, Nowoczesny konsumpcjonizm – zmiana kondycji ludzkiej i jakości życia. Wyzwania społeczne i pedagogiczne Kazimierz Rędziński, Działalność Koła im. Bernarda Goldmana Towarzystwa Szkoły Ludowej we Lwowie (1905–1914) Roman Pelczar, System kar i nagród w szkołach ludowych w Galicji Krzysztof Jakubiak, Życie i wychowanie w rodzinach polskich w XIX i na początku XX wieku Jerzy Potoczny, Teatry włościańskie w Galicji autonomicznej – geneza powstania, działalność i znaczenie społeczno-kulturowe   Część II AKSJOLOGICZNE I SPOŁECZNE OBSZARY WYCHOWANIA I ROZWOJU CZŁOWIEKA Kazimierz Szmyd, Wartości i antywartości. W stronę szkoły aksjologicznie uniwersalnej Łukasz Chodorowski, Kulturowe i poznawcze źródła (uwarunkowania) sporu o dopuszczalność aborcji – konteksty filozoficzne i edukacyjne Łukasz Brózda, Podmiotowość w wychowaniu – perspektywa personalistyczna   Część III RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI Tomasz Gosztyła, Elżbieta Trubiłowicz, Postawy rodzicielskie samotnych matek dzieci z autyzmem oraz matek dzieci neurotypowych Zofia Frączek, Child’s rights and their respecting in perception of teachers Barbara Lulek, Powinności – pozory – inicjowanie działania. Wyznaczniki relacji rodziców z nauczycielami w szkołach podstawowych Sławomir Cudak, Preferowane wybory przyszłych związków małżeńsko-rodzinnych przez dorastającą młodzież Ewa Markowska-Gos, Szczęście małżeńskie mieszkańców Podkarpacia – wybrane aspekty   Część IV PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH Krystyna Barłóg, Poczucie sensu życia rodzin z dzieckiem z niepełnosprawnością intelektualną Małgorzata Marmola, Style radzenia sobie ze stresem przez matki dzieci z niepełnosprawnością Zbigniew Chodkowski, Zarys charakterystyki komunikacji interpersonalnej, możliwe zakłócenia i bariery Icíar Nadal García, Carmen Fernández Amat, Francisco José Balsera Gomez, Emotional education in teacher training through music   Część V UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH Tadeusz Aleksander, Funkcjonowanie studiów podyplomowych w warunkach zmiennej społeczności Barbara Skoczyńska-Prokopowicz, Szkoła wyższa jako instytucja wyrównująca szanse funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych Juan Ramón Soler Santaliestra, Rebeca Soler Costa, A case study for the design and development of pedagogical awareness in the Teacher Training Master’s Degree: didactic strategies and methodology Rebeca Soler Costa, Juan Ramón Soler Santaliestra, Using modern technologies in educational counselling in high schools in Spain (web application- e-portfolio) Recenzenci i procedura recenzowania Indeksacja w bazach danych

Skip to content