[wcas-search-form]

26.25 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Kultura – Przemiany – Edukacja, t. 8: Myśl o wychowaniu. Teorie i zastosowania edukacyjne

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, ,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI:
Contents
Wprowadzenie
Część I: HISTORYCZNE ŹRÓDŁA, CIĄGŁOŚĆ I ZMIANA MYŚLI EDUKACYJNEJ
Kazimierz Rędziński, Aktywność kulturalno-oświatowa Stowarzyszenia Katolickiej Młodzieży Rękodzielniczej „Skała” we Lwowie (1856–1914)
Paweł Juśko, Z pragmatyki działalności instruktorów szkolenia ideologicznego nauczycieli u schyłku okresu stalinowskiego na przykładzie miasta Tarnowa i powiatu tarnowskiego
Piotr Jaworski, Kluby Inteligencji Katolickiej jako instytucje wsparcia wykształcenia i wychowania w Diecezji Tarnowskiej

Część II: RODZINA I SZKOŁA – WSPÓLNE OBSZARY KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI
Bogumiła Bobik, Próba ujęcia modelu pracy pedagoga w kontekście środowiska szkolnego
Zofia Frączek, Niepowodzenia szkolne uczniów w czasie pandemii COVID-19 w perspektywie wybranych badań empirycznych
Beata Górnicka, „W trybie zdalnym…” – nauka – wychowanie – opieka nad uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w czasie pandemii. Refleksje i rozterki pedagoga
Ewa Markowska-Gos, Kohabitacja we współczesnym społeczeństwie polskim – wybór czy konieczność? Analiza socjologiczna
Oksana Iwankowa-Stetsiuk, Rozszerzenie przestrzeni integracyjnej osób wewnętrznie przesiedlonych: implementacja na Ukrainie polskiego doświadczenia wspomagania rodzin

Część III: PSYCHOLOGIA WOBEC WSPÓŁCZESNYCH PROBLEMÓW EDUKACYJNYCH I WYCHOWAWCZYCH
Mária Potočárová, Developmental aspects in models of behaviour and education
Helena Orieščiková, Music therapy or music philetics in school?
Alicja Kubik, Metody aktywizujące w edukacji polonistycznej dzieci w młodszym wieku szkolnym
Marta Mauri Medrano, The use of virtual reality in education
Ewa Kłak, Wykorzystywanie Internetu przez dzieci i młodzież – pozytywne i praktyczne aspekty oraz zagrożenia

Część IV: UNIWERSYTETY I SZKOŁY WYŻSZE W PERSPEKTYWIE WYZWAŃ CYWILIZACYJNYCH
Rebecca Soler Costa, Pablo Lafarga Ostáriz, Rethinking teacher training: Covid-19 and the rise of e-learning
Marta Mauri Medrano, Social networks as a teaching resource in higher education
Zbigniew Chodkowski, Motywacja młodzieży w zakresie wyboru kierunku studiów w świetle zmiennej – płeć

RECENZJE
Maria Januszewska-Warych: Mirosław Łapot, Religia mojżeszowa w szkolnictwie publicznym we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej (1867–1918), Wydawnictwo Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie, Częstochowa 2019, ss. 287
Janusz Miąso: Daniel Goleman, Focus, Sztuka koncentracji jako ukryte dążenie do doskonałości, Wydawnictwo Media Rodzina, Poznań 2014, ss. 343
Recenzenci i procedura recenzowania
Indeksacja w bazach danych
CONTENTS

Skip to content