[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Limes 1. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści: Słowo od Redakcji, ARTYKUŁY: Wioletta Zawitkowska (Uniwersytet Rzeszowski) – O wiecu w Korytnicy raz jeszcze, Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski) – Szpitale w miastach górnośląskich (XIII–XVIII w.), Jerzy Motylewicz (Uniwersytet Rzeszowski) – Mieszczaństwo lwowskie na przełomie XVI  i XVII wieku. Różność czy jedność kulturowa, Beata Lorens (Uniwersytet Rzeszowski) – Problematyka unicka na forum sejmiku w Sądowej Wiszni w latach 1700–1772 (w świetle laudów sejmikowych i instrukcji poselskich), Katarzyna Kuras (Uniwersytet Jagielloński) – „Sprawiedliwość trojakie miała pobudki…” Dzieje procesu Wieniawskich, Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski) – Przyczynek do dziejów rodziny Skrzyńskich w Krasnem w latach 1793–1882 (na podstawie zapisów w księgach metrykalnych), Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski) – Nieznane fakty z biografii twórcy hymnu ukraińskiego Mychajły Werbyćkiego, Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Polska wersja mitu przedmurza Europy – tropy ikonograficzne, Jerzy  Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski) – Nieznane inicjatywy charytatywne uczestników Wielkiej  Emigracji we Francji. Bogdan Jański i laikat katolicki w pracy na rzecz potrzebujących, Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski) – Historiografia eparchii przemyskiej do 2000 r., Beata Urbanowicz (Akademia im. Jana Długosza Częstochowa) – Organizacja szkolnictwa w Galicji Wschodniej i na śląsku Cieszyńskim w latach 1907–1915 w świetle dokumentów Cesarsko-Królewskiego Ministerstwa Wyznań i Oświaty, Aleksander Smoliński – Kariera wojskowa i polityczna kadry dowódczej i politycznej 1. Armii Konnej w czasie trwania oraz po zakończeniu wojny domowej w Rosji. Próba portretu zbiorowego, Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski) – Aktywność polityczna Niemców karpackich w latach 1933–1938, Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski) – Stosunki polsko-albańskie w latach 1956–1970, RECENZJE I OMÓWIENIA: Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski) – Marta Trojanowska, Dama z Medyki i Londynu Lela Pawlikowska 1901–1980. Informator wystawy Przemyśl – Kraków – Warszawa czerwiec 2005 – styczeń 2006, Przemyśl 2005, wyd. Muzeum Narodowe Ziemi Prze-myskiej w Przemyślu, ss. 71, 64 fotografie i ryciny., Stanisław Nabywaniec (Uniwersytet Rzeszowski) – Stefan Kozak, Z dziejów Ukrainy. Religia. Kultura. Myśl społeczna. Studia i szkice, wyd. Wydawnictwo Uniwersytetu  Warszawskiego, Warszawa 2006, ss 378, Joanna Pisulińska, Paweł Sierżęga (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa Historia – mentalność – tożsamość. Miejsce i rola historii oraz historyków w życiu narodu polskiego i ukraińskiego w XIX i XX wieku. Rzeszów 27–28 września 2007, Paweł Rutkowski (UMK Toruń) – Międzynarodowa konferencja naukowa w Suczawie, Włodzimierz Bonusiak (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowe cykliczne konferencje „Polska – Niemcy – Ukraina”, Notki o autorach.

Skip to content