Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

O czasopiśmie

Od 2008 r. ukazuje się w Rzeszowie czasopismo naukowe Limes. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej. Inicjatorami powstania i redaktorami periodyku są pracownicy Instytutu Historii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Aktualnie zespół redakcyjny chciałby poszerzyć dotychczasowy obszar tematyczny pisma. Czasopismo poświęcone zagadnieniom tytułowej Europy Środkowo-Wschodniej, zarówno w zakresie treściowym jak i czasowym oraz przestrzennym, gdyż tytułowy termin łaciński limes jest bardzo pojemny znaczeniowo. Obecnie czasopismo zostało zawieszone.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 13