[wcas-search-form]

35.64 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 11/2018. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

VOCATIO ET LABOR
Księga jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Stanisławowi Nabywańcowi w 60. rocznicę urodzin i 35-lecie pracy duszpastersko-naukowej pomieszczona w 11. i 12. numerze czasopisma „Limes”.

SPIS TREŚCI Cz. 1–„Limes” nr 11 Słowo redaktorów

WOKÓŁ OSOBY JUBILATA Ks. Sławomir Zabraniak (Rzeszow), Od Zasławia do Rzeszowa. Szkic do biografii ks. prof. Stanisława Nabywańca Bibliografia prac ks. prof. Stanisława Nabywańca za lata 1983–2018 Wypromowani doktorzy (2004–2018) Ks. Zygmunt Zieliński (Lublin), Przystanek w drodze ŚWIAT Marek Jan Olbrycht (Rzeszow), Koncepcja władzy krolewskiej Dariusza I Achemenidy (522–486 r. przed Chr.) Michał Podrazik (Rzeszow), Religijność Cyrusa Młodszego: kilka wnioskow Artur Brożyniak (Rzeszow), Ukraina Zakarpacka 1938–1939 – zarys problematyki Krzysztof Mroczkowski (Rzeszow–Krakow), Liban 1975 rok. Wybuch wojny domowej i maronici jako strona wielopłaszczyznowego konfliktu Adam Pęzioł (Ustrzyki Dolne), Euroregion Karpacki – 25 lat poźniej. Z myślą o przyszłości POLSKA Kazimierz Maliszewski (Toruń), Sarmata wobec świata. Barokowe „theatrum mundi”w świetle polskich gazet rękopiśmiennych z przełomu XVII i XVIII wieku Sabina Rejman (Rzeszow), Urodzenia w Ruskiej Wsi (parafia farna w Rzeszowie) w latach 1880–1900 Ks. Marek Story (Rzeszów), Miejscowość Kamień w okresie międzywojennym w świetle „Kroniki Ruchu Spółdzielczego w Kamieniu”Elżbieta Rączy (Rzeszów), Postawy Polaków wobec Zagłady Żydów w czasie niemieckiej okupacji na przykładzie starostwa sanockiego Sabina Bober (Lublin), Cena za pomoc bliźniemu. Historia bohaterskiej rodziny z Harty ratującej Żyda Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak (Rzeszów), Życie codzienne w powojennym Sanoku (1944–1950) Paweł Grata (Rzeszów), Kryzys gospodarki centralnie planowanej w województwie rzeszowskim (1980–1989). Studium przypadku Włodzimierz Bonusiak (Rzeszów), Rzeszowski Klub Rotariański (1992–2018) KOŚCIÓŁ KATOLICKI Fr. Jan Maria Chun Yean Choong (San Domingo, Dominicana), A Historical Perspective on the Doctrinal Development of the Roman Catholic Church on Freedom of Religion Fr. Marcin Nabożny (Lublin), The Role and Importance of the Second Vatican Council in the History of the Church Henryk Gmiterek (Lublin), Fundacja parafii w Narolu i jej losy w przedrozbiorowej Rzeczypospolitej Sac. Dario Paviša (Bangkok), Lo sviluppo storico della Cura pastorale delle Forze Armate e dell’Ordinariato militare in Croazia Ks. Marek Stasiowski (Wiedeń), Dyscyplina kościelna w archidiecezji gnieźnieńsko-poznańskiej w świetle odpowiedzi abp. Mieczysława Halki Ledochowskiego na pytania postawione w ankiecie z 6 czerwca 1867 r. Bohdan Halczak (Zielona Góra), Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Zielonej Górze wobec Kościoła w latach 1950–1956 Ks. Jan Rogula (Pantalowice), Udział biskupów w peregrynacji kopii Obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w diecezji przemyskiej w latach 1970–1971 w świetle niektórych źródeł kościelnych

Skip to content