[wcas-search-form]

37.80 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 12/2019. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI, WYZNANIA I OBRZĄDKI WSCHODNIE Przemysław Nowakowski CM (Kraków), Obecność obrządku słowiańskiego w początkach dziejów chrześcijaństwa w Polsce. Zapomniana hipoteza, Jacek Krochmal (Warszawa), Dwa monastery bazyliańskie w Wilczu koło Przemyśla Bp Jan Kopiec (Gliwice), Kościoły wschodnie w Rzeczypospolitej w instrukcji dla nuncjusza Benedetto Odescalchiego-Erby z 1712 r., Anna Krochmal (Warszawa), Korespondencja unickiego biskupa przemyskiego Atanazego Szeptyckiego z królem Stanisławem Augustem. Przyczynek do relacji unicko-prawosławnych w drugiej połowie XVIII w., Beata Lorens (Rzeszów), Kasata klasztoru bazyliańskiego w Zawałowie w 1793 r., Jaroslav Coranič (Prešov, Słowacja), 200 Years Since the Canonical Erection of the Greek Catholic Eparchy of Prešov (22 September 1818), Paweł Glugla (Tarnów), Likwidacja greckokatolickiego kościoła i parafii św. Norberta w Krakowie w świetle dokumentu Służby Bezpieczeństwa z 1960 r., Paul J. Best (New Haven, USA), An Essay on why some East Slavs from Galicia and Upper Hungary became Russians in the USA, EMIGRACJA I POLONIA, Jerzy Kuzicki (Rzeszów), Tułacze kolędowanie. W kręgu kolęd, wierszy i zwyczajów świątecznych Wielkiej Emigracji, Ks. Janusz Kowalski (La Cross WI, USA), Nieznani bohaterowie I wojny światowej. Kapelani polskiego pochodzenia w jednostkach amerykańskich, Ks. Jan Walkusz (Lublin), Polskę i dobro nosił w sobie. Ks. Piotr Sanczenko (1927–2018) duszpasterz polonijny i społecznik, Andrzej Bonusiak (Rzeszów), Tematyka religijna na łamach chicagowskiego „Głosu Nauczyciela”, KULTURA, Hanna Kowalska-Stus (Kraków), Poglądy na człowieka, wolność i państwo w kulturach opartych na tradycji greckiej i łacińskiej. Źródłowe różnice, Witold Nowak (Rzeszów), Roztropność, rozsądek, inteligencja praktyczna, Adam Drozdek (Pittsburgh, USA), Desnitskii and the sacredness of autocracy, Bernadetta Wojtowicz-Huber (Warszawa), Więź Rusinów z terytorium i krajobrazem kulturowym Galicji drugiej połowy XIX wieku – wybrane zagadnienia, Gustaw Ostasz (Rzeszów), Pisarstwo „z potrzeby serca”. Rudolf Tadeusz Czerniak, Adrian Uljasz (Rzeszów), Edukacja i propaganda w reportażu podróżniczym z czasów Polski Ludowej. „Nowa przygoda: Gwinea” Arkadego Fiedlera (1962 r.). Stara książka i jej współczesna recepcja, Janusz Polaczek (Rzeszów), Bitwa Warszawska i jej bohater. Wyobrażenia artystyczne, Sylwester Łysiak (Rzeszów), Herody – struktura i funkcje ludowego widowiska religijnoobrzędowego, Piotr Wypych (Piotrków Trybunalski), Kapliczki, krzyże i figury przydrożne związane z odzyskaniem niepodległości przez Polskę w południowo-wschodniej części województwa łódzkiego, ŹRÓDŁA, Andrzej Edward Godek (Kraków), Listy ks. dr. Hieronima Feichta CM do prof. Adolfa Chybińskiego z Fryburga 1927–1928, Ks. Jozef Wołczański (Kraków), Kronika parafii rzymskokatolickiej pw. św. Antoniego we Lwowie za lata 1939–1946, Bp Mariusz Leszczyński (Zamość), Przemowa Arcybiskupa Eugeniusza Baziaka z okazji sakry biskupiej Księdza Karola Wojtyły Kraków, 28 września 1958 r., TABULA GRATULATORIA

Skip to content