[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 10/2017. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY I ROZPRAWY   Józef Półćwiartek, Parochie Cerkwi ruskiej na pograniczu etnicznym polsko-ukraińskim czasów nowożytnych w badaniach historycznych. Przegląd historiografii   Adam Drozdek, Ecclesiastical teachings of Ivan Kandorskii Edmund Juśko, Andrzej Niedojadło, Galicyjskie akcenty założeń ideowych i organizacyjnych szkolnictwa powszechnego w II Rzeczypospolitej   Zinovii Malanii, Officials of the Lost Empire: governance strategies of the Galician authori-ties from 1918 to 1921   Krzysztof Majkowski, Organizacja przesiedlenia ludności polskiej w ramach akcji H-T   Przemysław Misiołek, Konflikt o cerkiew w Polanach w świetle doniesień tajnego współpracownika „Marka”   Ks. Stanisław Nabywaniec, Adam Pęzioł, Arcybiskup Ignacy Tokarczuk – kaznodzieja pod specjalnym nadzorem   Arkadiusz Machniak, Oddział Wojskowej Służby Wewnętrznej w Rzeszowie w latach 1981–1990. Struktura organizacyjna, kadry i zakres działania   s. Irena (Anna) Drozd, Działalność Ekumenicznego Domu Pomocy Społecznej Zgromadzenia Sióstr Służebnic NPM na rzecz rozwiązywania problemów społecznych regionu pogranicza   Grażyna Holly, Bogactwo kulturowe pogranicza polsko-słowacko-ukraińskiego na przykładzie zabytkowych świątyń chrześcijańskich Ks. Piotr Długi, Kościół i cerkiew. świątynia chrześcijańska na Wschodzie i Zachodzie   MISCELLANEA Paul Best, How Carpathian Rus’ came to Higganum   RECENZJE I OMÓWIENIA   Sabina Bober, Rafał Łatka, „Polityka władz PRL wobec Kościoła katolickiego w województwie krakowskim w latach 1980–1989”, Instytut Pamięci Narodowej, Wydawnictwo Dante, Kraków 2016, ss. 558   Ks. Stanisław Nabywaniec, Ks. Tadeusz śliwa, „Okruchy z historii kościoła obrządku greckiego”, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2017, ss. 681   Ks. Stanisław Nabywaniec, Ks. Tadeusz śliwa, „Diecezja przemyska w połowie XVI wieku”, Wydawnictwo Archidiecezji Przemyskiej, Przemyśl 2015, ss. 302   Ks. Stanisław Nabywaniec, Edyta Chomentowska, „Schematyzmy zakonów męskich z ziem dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918. Studium źródłoznawcze”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 397   Ks. Stanisław Nabywaniec, Edyta Chomentowska, „Bibliografia schematyzmów zakonów męskich działających na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej z lat 1718–1918. (Schematisms’ bibliography of fraternal orders functioning in the territory of the former Republic of Poland in the years 1718–1918)”, Wydawnictwo KUL, Lublin 2016, ss. 514   Włodzimierz Osadczy, Grzegorz Chomyszyn, „Dwa Carstwa”, Wydawnictwo „Biblioteka Ucrainicum”, Lublin 2016, ss. 399   Notki o autorach

Skip to content