[wcas-search-form]

4.32 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Limes 2. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

  Spis treści: Słowo od Redakcji, ROZPRAWY I ARTYKUŁY: Богдана Петришак / Bogdana Petryszak (CPAHU we Lwowie) – З історії публічного нотаріату Львова кінця XIV–XV ст. / Z dziejów notariatu publicznego Lwowa w końcu XIV i w XV wieku, Aleksander Smoliński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu) – Przegląd polskiej oraz obco­języcznej literatury dotyczącej dziejów Kamieńca Podolskiego, Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Kosynierzy i ich wódz. O tradycyjnych tematach historycznych w malarstwie realizmu socjalistycznego w Polsce, Emilia Obarzanek (Uniwersytet Rzeszowski) – Czarownice i czarownicy w Rzeczpospolitej w XVI–XVIII wieku, Marcin Dziubak (Uniwersytet Rzeszowski) – Działalność policji miejskiej w Rzeszowie w latach 1867–1920, Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski) – Wizerunek cesarza Franciszka Józefa I i jego rodziny w „Głosie Rzeszowskim” w latach 1897–1916, Ewa Orlof (Uniwersytet Rzeszowski) – Problem autonomizmu słowackiego wobec Węgier w drugiej połowie XIX i na początku XX wieku, Sławomir Mrozek (Uniwersytet Rzeszowski) – Cmentarze wojskowe z I wojny światowej w powiecie gorlickim, Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) – Polityka podatkowa ministra skarbu Władysława Grabskiego w okresie od grudnia 1919 do listopada 1920 roku, Damian Knutel (Uniwersytet Rzeszowski) – Kształcenie kandydatów do stanu duchownego dla Administracji Apostolskiej Łemkowszczyzny w latach 1935–1939, Grzegorz Pawlikowski (Uniwersytet Rzeszowski) – Szkolnictwo ukraińskie i utrakwistyczne w powiecie jarosławskim (1944–1945), Krzysztof Żarna (Uniwersytet Rzeszowski) – Słowacy i Węgrzy we współczesnej Europie. Bariery i możliwości pojednania, RECENZJE, OMÓWIENIA I SPRAWOZDANIA: Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – Sztuka, polityka i ideologia w najnowszych opra­cowaniach działalności Zygmunta I w dziedzinie artystycznej, Karol Kollinger (Uniwersytet Rzeszowski) – Henryk Samsonowicz, „Konrad Mazowiecki (1187/88 – 31 VIII 1247)”, Wydawnictwo Avalon, Kraków 2008, 120 ss., Remigiusz Gogosz (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Paganism and Christianity in the Old Norse and Old Slavic World”, Rzeszów 27–30 września 2008 r., Agnieszka Kawalec, Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski) – Międzynarodowa konferencja naukowa „Małe regiony w wielkiej polityce Polski, Czech, Słowacji i Ukrainy w XIX i XX wieku”, Rzeszów 19–20 listopada 2009 r., Wioletta Zawitkowska (Uniwersytet Rzeszowski) – „Rzeszów – w 655. rocznicę lokacji”. Konfe­rencja naukowa pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Rzeszowa Tadeusza Ferenca i Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Stanisława Uliasza, Notki o autorach.

Skip to content