[wcas-search-form]

7.56 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Promocja!

Limes 5. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:
ARTYKUŁY
Aleksander Baran (UMCS) Pojawienie się terminu „miasto” w językach polskim i ruskim w XIII wieku (na materiale „Kroniki halicko-wołyńskiej”)
Adam Lisek (Chorzów) Skutki walk o tron polski i wystąpień hajdamaków w województwie bracławskim w latach 1733–1736
Jerzy Motylewicz (UR) Licytacja ruchomości krasiczyńskich w 1787 roku
Rafał Czupryk (UR) Urzędy dziekańskie i dekanaty diecezji przemyskich obrządku wschodnie­go i łacińskiego w XVIII wieku
Janusz Polaczek (UR) Tadeusz Kościuszko–Cyncynat i Piast. Od rzymskiego archetypu do stereotypu wyobrażeniowego polskiego powstańca
Ryszard Tomczyk (USz.) Urzędy i instytucje gospodarcze w monarchii habsburskiej, ze szcze­­­gólnym uwzględnieniem Galicji. System prawno-instytucjonalny
Krzysztof Śmiechowski (Rzeszów) Koncepcja powołania Związku Ukraińskich Towarzystw Gimnastycznych i Pożarniczych „Zaporoże” w założeniach programowych działaczy „Sokoła-Batka”(1906–1914)
Jacek Kaniewski (US) Cudownie ocaleni, czyli o tych, którzy powinni zginąć, a przeżyli
Adrian Uljasz (UR) Jan Wantuła (1877–1953). Z polską książką do śląskiego ludu Роман Кирчів (UIF) Українська тема в народознавчій програмі Адама Фішера
Agnieszka Mirkiewicz (Rzeszów) Likwidacja Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w województwie rzeszowskim po II wojnie światowej
Maria Porębska (Kraków) Z dziejów „Księgozbioru im. prof. Zdzisława Jachimeckiego”

ARTYKUŁY RECENZYJNE I RECENZJE
Zdzisław Budzyński (UR) Drohobycz mono- czy wielokulturowy? Dzieje miasta w ujęciu współczesnej historiografii ukraińskiej
Agnieszka Kawalec (UR) Łukasz Tomasz Sroka, Rada Miejska we Lwowie w okresie autonomii galicyjskiej 1870-1914. Studium o elicie władzy, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2012, s. 564
Wioletta Zawitkowska (UR) Петришак Богдана, «Лицар пера і каламаря» – писар міста Львова Войцех Зимницький (1583–1639 рр.), Львів, б. в., 2011, 208 с.
Janusz Polaczek (UR) Napoleon und Europe. Traum und Traume, wystawa czynna w dniach 17. grudnia 2010 – 25. kwietnia 2011, Bundeskunsthalle, Bonn

SPRAWOZDANIA
Karol Kollinger (UR) Międzynarodowa multidyscyplinarna konferencja naukowa „Conversions and Ideological Changes in Middle Ages in Comparative Perspective”
Zdzisław Budzyński, Jolanta Kamińska-Kwak (UR) Zapomniane mosty, drogi i przeprawy w Galicji. Problematyka badań nad systemami komunikacyjnymi XVIII–XX w. (Rzeszów–Przemyśl, 19–21.09.2012 r.)
Krzysztof Mroczkowski (UR) Sprawozdanie z konferencji pt. Historyczne uwarunkowania polityki bezpieczeństwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 28 października 2012 r.
Paweł Korzeniowski (UR) Sprawozdanie z konferencji naukowej na temat „Pola bitew wczoraj i dziś”, Rzeszów, 1 grudnia 2012 r.
Marian Stolarczyk, Agnieszka Kwalec, Jerzy Kuzicki (UR) Pożegnanie prof. zw. dra hab. Adama Galosa we Wrocławiu
Notki o autorach

Skip to content