[wcas-search-form]

21.60 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 6. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

Spis treści:   ARTYKUŁY Wojciech Łysiak (Uniwersytet Rzeszowski) – Czas i przestrzeń w dawnym folklorze Pomorza Zachodniego Andrzej Król (Rzeszów) – Stanowisko sejmiku wiszeńskiego w kwestiach społecznych w świetle jego laudów i instrukcji poselskich z lat 1587–1648 Janusz Polaczek (Uniwersytet Rzeszowski) – „Bohater najpierwszy pośród bohatery, sukmany i kosy pośród skrzydeł husarskich i szyszaków”. Kościuszko i jego insurekcja w cyklach ikonograficznych z historii Polski doby klasycyzmu i romantyzmu Jerzy Kuzicki (Uniwersytet Rzeszowski) – Zakonnicy z klasztorów położonych na Ziemiach Zabranych jako uczestnicy Wielkiej Emigracji (1831–1863) Tomasz Pomykacz (Przemyśl) – Sytuacja polityczna na Węgrzech w latach 1859–1861 Ryszard Tomczyk (Uniwersytet Szczeciński) – Zabezpieczenia społeczne wdów i sierot po pracownikach sfery publicznej w monarchii habsburskiej (od XIX wieku do 1918 roku) Adrian Uljasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Z dziejów prasy żydowskiej w Galicji. Rzeszowski „Postęp” Hermana Liebermana z 1895 roku Sabina Rejman (Uniwersytet Rzeszowski) – Od oświetlenia naftowego do elektrycznego – Rzeszów na tle równorzędnych miast Galicji Zachodniej Wojciech Łuczyk (Uniwersytet Rzeszowski) – Rozwój instytucji oszczędnościowo-kredytowych na terenie powiatu przemyskiego (1918–1939) Arkadiusz Machniak (Uniwersytet Rzeszowski) – Polski wywiad i kontrwywiad wojskowy z lat 1918–1939 w dokumentach analitycznych Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego Paweł Grata (Uniwersytet Rzeszowski) – Blaski i cienie modernizacji gospodarczej Rzeszowa po II wojnie światowej (1944–1989) Robert Skobelski (Uniwersytet Zielonogórski) – Obrzeża polityki zagranicznej PRL. Relacje polsko-mongolskie w latach 1950–1970   ¬RÓDŁA I MATERIAŁY Ewa Danowska (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach) – Przywileje królewskie Augusta III Sasa z terenu ekonomii samborskiej w zbiorach Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie   BIOGRAMY Paweł Garbacik (Uniwersytet Rzeszowski) – Józef Garbacik – rys biograficzny Marcin Demcio (Uniwersytet Rzeszowski) – Stanisław Sobiński – kurator Okręgu Szkolnego Lwowskiego   RECENZJE Zdzisław Budzyński (Uniwersytet Rzeszowski) – Losy miasteczka Sokołów nad Sukielem i świcą jako przykład współczesnego pisarstwa historycznego o Kresach Wschodnich Jan Kwak (Uniwersytet Rzeszowski) – Andrzej Andrusiewicz, „Krwawa dekada. Polska interwencja w Rosji 1602–1612. Dyplomacja, samozwańcy, wojna”, Kraków 2013, 553 ss. 289 Adrian Uljasz (Uniwersytet Rzeszowski) – Zdzisław Gębołyś, „Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej”, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2012, 534 ss. Diana Wasłowicz (Uniwersytet Rzeszowski) – Sebastian Drabik, „Elita polityczna krakowskiej PZPR w latach 1956–1975”, Wydawnictwo AVALON, Kraków 2013, 186 ss.   SPRAWOZDANIA Joanna Pisulińska (Uniwersytet Rzeszowski), Międzynarodowa konferencja naukowa „Historia historiografii i metodologia historii w Polsce i na Ukrainie – tradycje i współczesność” (Rzeszów 12–13 września 2013 r.) Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Międzynarodowa konferencja naukowa „Stosunki polsko-ukraińskie 1939–1947: stan badań i postulaty badawcze” (Rzeszów 19–20 września 2013 r.)  Notki o autorach

Skip to content