[wcas-search-form]

24.84 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 7/2014. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY Andrzej Król (Rzeszów), Postawa szlachty lwowskiej, przemyskiej i sanockiej wobec króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego (w świetle instrukcji poselskich i laudów sejmikowych) Przemysław Wojtacha (Lublin), Haftowana sukienka na ikonie Matki Boskiej Chełmskiej Robert Borkowski (Rzeszów), „Rybeńki” życia rok ostatni (wg diariusza M.K. Radziwiłła) Adam Lisek (Chorzów), Z badań nad postawą polityczną szlachty województwa czernihowskiego i kijowskiego w latach 1733–1736 Janusz Polaczek (Rzeszów), Najwcześniejsze wizerunki Tadeusza Kościuszki Tomasz Pomykacz (Przemyśl), Sytuacja polityczna na Węgrzech w latach 1865–1867 (do koro-nacji Franciszka Józefa I na króla Węgier) Arkadiusz Machniak (Rzeszów), Powiat przeworski w latach 1945–1947 w świetle dokumentów organów bezpieczeństwa publicznego Beata Łuszczak (Rzeszów), Wybory parlamentarne w województwie rzeszowskim w czerwcu 1989 roku Edyta Adamczyk-Pluta (Rzeszów), „Kampania kontrolowana”, czyli kandydaci rzeszowskiego Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” pod „szczególnym” nadzorem służby bezpieczeństwa Ołeksandr Poweda (Czerniowce), Феномен національної ідентичності в кристалізації громадської думки як внутрішнього виміру європейської політики Чехії Galyna Ivasiuk (Czerniowce), Dynamik der ukrainisch-deutschen Beziehungen, Leistungen und Erwartungen   MATERIAŁY I SPRAWOZDANIA Zdzisław Budzyński (Rzeszów), Mapa wojskowa Galicji Fryderyka von Miega (1779–1783). Stan badań i prac przygotowawczych do pełnej edycji obejmującej wschodnią część prowincji Janusz Adam Frykowski (Tomaszów Lubelski), Dzieje parafii unickiej w Ratyczowie w XVIII wieku w świetle protokołów wizytacyjnych Jan Draus (Rzeszów), Polska 1989 roku na tle państw komunistycznych Europy środkowo-Wschodniej   RECENZJE I OMÓWIENIA Adrian Uljasz (Rzeszów), Stanisław Grodziski 1889–1946. Dziennik krakowskiego adwokata, opracowali Karolina Grodziska, Stanisław Grodziski, Kraków 2013, 288 ss.   Notki o autorach

Skip to content