[wcas-search-form]

29.16 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 8/2015. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI  ARTYKUŁY I ROZPRAWY Andrzej Król (Rzeszów), Zagadnienia polityki zagranicznej Rzeczypospolitej na forum sejmi-ku halickiego w II połowie XVII w. Adam Lisek (Chorzów), Ku pacyfikacji. Rozpad obozu stanisławowskiego na Litwie w okresie wojny o tron polski w latach 1735–1736 Tomasz Pomykacz (Przemyśl), Koncepcje organizacji Austrii w obradach Wzmocnionej Rady Państwa w 1860 r. Makoto Hayasaka (Tokio), Orientacja państwowa w świadomości historyków polskich w procesie kształtowania nowoczesnego narodu. Próba analizy porównawczej Ірина Глушик (Львів), „Через працю до правди”: наукові студії польських і українських студентів в історичному семінарі Ксаверія Ліске Ryszard Tomczyk (Szczecin), Ukraiński ruch narodowy w Galicji Wschodniej w przededniu wybuchu pierwszej wojny światowej. Aspekty polityczne i militarne Patryk Olbert (Rzeszów), Łemkowska chyża w świetle literatury naukowej oraz materiałów archiwalnych i ekspozycji Muzeum Budownictwa Ludowego w Sanoku Олег Разиграєв (Łuck), Організація політичної поліції в Східній Галичині у міжвоєнний період Тетяна Самсонюк, Володимир Трофимович (Острог), Розбудова польського підпільного руху на Рівненщині (1939–1940 рр.) (за документами з архівів України) Adrian Karolak (Łódź), Organizacja rozgłośni i wytyczne dla propagandy radiowej w ZSRS w latach 1941–1944 Arkadiusz Machniak (Przeworsk), Metodyka pracy operacyjnej oficera obiektowego Informacji Wojska Polskiego na przykładzie 5. pułku piechoty 3. Dywizji Piechoty Adrian Uljasz (Rzeszów), Filmowy Faraon. Idea profesora Feliksa Araszkiewicza a dzieło Jerzego Kawalerowicza  RECENZJE I OMÓWIENIA Eugeniusz Koko (Gdańsk), T. Hołówko, Przez dwa fronty. Ze wspomnień emisarjusza politycznego z 1918 roku. Z Warszawy do Kijowa. Wprowadzenie Jan Pisuliński, Rzeszów 2014, T. Hołówko, Przez kraj czerwonego caratu (Przez dwa fronty – cz. II). Z przedmową Wojciecha Stpiczyńskiego, Rzeszów 2014 Jan Pisuliński (Rzeszów), Ułomny obraz Akcji „Wisła” Adrian Uljasz (Rzeszów), Wędrówki ze Stanisławem Grodziskim po Galicji Notki o autorach

Skip to content