[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Limes 9/2016. Studia i materiały z dziejów Europy Środkowo-Wschodniej

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISBN

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   ARTYKUŁY I ROZPRAWY   Ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Znad Temeszu nad San? Czyli skąd mogli przybyć bracia Piotr i Paweł z Węgier, protoplaści rodów szlacheckich w ziemi sanockiej? Antoni Mironowicz (Białystok), Bulgarian Manuscripts in the Collections of the Supraśl Monastery in the mid-16″’ century Adam Drozdek (Pittsburgh, USA), Peter I as the antichrist Anna Krochmal (Warszawa), Materiały do dziejów dawnej Rzeczypospolitej w zbiorach instytucji polonijnych Andrzej Wawryniuk (Chełm), W obronie wiary i ojczyzny. Szkice z dziejów franciszkanów krylowskich Ryszard Tomczyk (Szczecin), Służba dyplomatyczna i konsularna monarchii habsburskiej w XIX i na początku XX wieku Andrzej Gil (Lublin), Granica między Ukraińską SRR a Rosyjską FSRR w latach dwudzie­stych XX wieku. Przyczynek do realizacji bolszewickiej polityki narodowościowej Józef Stolarczyk (Dydnia), Żerdź i słoma. Próby wytyczenia granicy na rewindykowanym w 1938 r. pograniczu polsko-słowackim Sabina Bober (Lublin), Religion in the german concentration camps: turningfrom and to God Arkadiusz Machniak (Przeworsk), Biuro Studiów Głównego Zarządu Informacji Wojska Polskiego. Geneza powstania i analiza działalności Adrian Uljasz (Rzeszów), Pamięć historyczna w kulturze masowej. Recepcja filmu Wojcie­cha Smarzowskiego „ Wołyń ” z 2016 r. w prasie drukowanej i Internecie Agata Mirek (Lublin), The Second Yatican Councił: Ad extra – Ad intra impacts on female monastic orders in Poland Fr. Jan Maria Chun Yean Choong (Colombo, Sri Lanka), A Theological-Canonistical Reflection on Con-celebration   RECENZJE I OMÓWIENIA   Sabina Bober (Lublin), Łukasz Tomasz Sroka, Mateusz Sroka, „Polskie korzenie Izraela. Wprowadzenie do tematu. Wybór źródeł”, Kraków-Budapeszt 2015, s. 710 Kajetan Hamerlak (Lublin), Volker Koop, „Rudolf Hoss. Komendant obozu Auschwitz”, tłum. M. Kilis, Warszawa 2016, ss. 400 Ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Łukasz Bajda, Szlachta w Bieszczadach i na po­górzu. Czasy saskie i stanisławowskie, Wydawnictwo Ruthenus, Krosno 2017, ss. 413 + 9 (fotografie) Ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Rafał Czupryk, „Organizacja terytorialna prze­myskich diecezji obrządku wschodniego i łacińskiego na pograniczu polsko-ruskim w XVIII wieku. Retrospekcja historyczno-kartograficzna”, Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia w Sandomierzu, Sandomierz 2015, ss. 157+ 25 map (w osobnym tomiku) Ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Beata Lorens, „Bazylianie prowincji koronnej w latach 1743-1780″, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2014, ss. 561, ilustracje, mapy Ks. Stanisław Nabywaniec (Rzeszów), Urszula Perkowska, „Ksiądz Władysław Chotkowski (1843-1926), historyk Kościoła, działacz społeczny i kaznodzieja”, Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., Lwów — Kraków 2016, ss. 299 Andrzej Stankiewicz (Dynów), „Rocznik Historyczny Dynoviana”, nr 1/2014, 2/2015, 3/2016 Ks. Sławomir Zabraniak (Rzeszów), Tadeusz Nowak, Duchowieństwo ziemi wieluńskiej w drugiej połowie XV i początku XVI wieku. Studium prozopograficzne, Biblioteka Wieluńskiego Towarzystwa Naukowego, Wieluń 2017, ss. 177 NOTKI O AUTORACH

Skip to content