[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice, tom 1

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

,

ISBN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo wstępne

FILOZOFICZNO-ESTETYCZNE KONTEKSTY MUZYKI

Walentyna Węgrzyn-Klisowska, Definicja muzyki w świetle ideologii i przemian stylistycznych

Ewa Nidecka, Wychowawcza funkcja muzyki wobec problemu kształtowania świadomego odbiorcy

Jolanta Skorek-Münch, Romantyczne dyskusje o muzyce absolutnej

Kinga Fink, Elementy metafizycznej koncepcji muzyki Bohdana Pocieja

WYBITNI PEDAGODZY, KONCEPCJE NAUCZANIA MUZYKI

Ewa Fedyczkowska, Profesor Zbigniew Jeżewski (1921–1997), inicjator i założyciel Katedry Wychowania Muzycznego w Rzeszowie

Jiří Kusák, Pedagogical Activities of Arthur Könnemann (1861–1931) in the Context of specialization of Professional Music Education in Ostrava [Pedagog muzyki Arthur Könnemann (1861–1931) w kontekście specjalizacji profesjonalnej edukacji muzycznej w Ostrawie]

Violetta Przerembska, Muzyka – sztuka – wychowanie estetyczne (w świetle koncepcji pedagogicznych Stefana Szumana i ich współczesnych odniesień)

Anita Lehmann, Konwencjonalne i alternatywne strategie ćwiczenia na instrumentach muzycznych

Jolanta Wąsacz-Krztoń, Edukacja muzyczna w gimnazjach rzeszowskich w dobie autonomii Galicji

Anna Łuczak, Muzyka i matematyka w edukacji wczesnoszkolnej. Szanse i dylematy nauczania zintegrowanego w świetle badań nauczycieli

Krzysztof Uściłowski, Folklor w muzyce dla dzieci

Monika Hippe, Edukacja muzyczna w USA

Elżbieta Ochwat, Zespół Szkół Muzycznych nr 2 im. Wojciecha Kilara w Rzeszowie. Spojrzenie z perspektywy siedemdziesięciolecia działalności

DZIEŁO MUZYCZNE – INTERPRETACJA, PERCEPCJA, RECEPCJA

Karol Medňanský, Georg Philipp Telemann (1681–1767) a jeho Moralistické kantáty TWV 20: 29–34 [Georg Philipp Telemann (1681–1767) i jego Kantaty moralistyczne TWV 20: 29–34]

Stefan Münch, Grand opéra. Sztuka i biznes

Krzysztof Kostrzewa, Muzyka serialna wśród młodzieży

Tereza Pobucká, Polska muzyka współczesna w rozprawach Ondřeja Bednarčíka, pedagoga Uniwersytetu w Ostrawie

Adéla Ziegelbauerová, Pohledy na Varšavský podzim 1956–1976 v českém dobovém tisku [Poglądy na Warszawską Jesień 1956–1976 w czeskiej prasie]

Skip to content