Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice

Seria wydawnicza Muzyka w kontekście pedagogicznym, społecznym i kulturowym. Studia i szkice pod red. Ewy Nideckiej i Jolanty Wąsacz-Krztoń, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego zawiera szeroką formułę tematyczną, która obejmuje wielopłaszczyznowe zagadnienia związane z muzyką, jej aspektami pedagogicznymi, społecznymi i kulturowymi. Serię charakteryzuje interdyscyplinarność, co przekłada się na różnorodność  ujęć poruszanej problematyki. W obszarze badań znajdują się zatem różnorodne aspekty szeroko pojętej wiedzy o muzyce, począwszy od zagadnień edukacji muzycznej, poprzez rolę muzyki w społeczeństwie i kształtowaniu świadomości obywatelskiej oraz cywilizacyjnej. Ponadto czytelnik znajdzie tu filozoficzno-estetyczne konteksty muzyki, szkice wybitnych pedagogów i artystów, czy interpretacje wybranych dzieł muzycznych. Tak szeroka perspektywa pedagogiczna, psychologiczna, etnomuzykologiczna, kulturoznawcza i historyczno-analityczna daje impuls do zgłębiania wciąż niezbadanych jeszcze tematów i różnych kontekstów sztuk muzycznych.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3