[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 11

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ROZPRAWY I ARTYKUŁY

Jan Miodek, Językowe fascynacje Floriana Śmiei
Kazimierz Ożóg, Leksemy oznaczające imię Boga w polskich pieśniach religijnych
Anna Paluszak-Bronka, Określenia chorób w dziewiętnastowiecznym poradniku medycznym Józefa Zmijewskiego
Adam S. Czartoryski, Zwischenruf – przegląd stanowisk badawczych
Alicja Goczyla Ferreira, „Tu wszystko ma insze imię”, czyli o zmianach semantycznych w polszczyźnie potomków polskich imigrantów w Brazylii
Olga Fyłypec, Jak studenci nazywają Ukraińca i Polaka (na materiale danych ankietowych z ośmiu polskich uniwersytetów)
Monika Kij, Etymologie ludowe w toponimach na pograniczu polsko-ruskim
Marcin Raiman, Brazylijskie nazwy miejscowe i ich adaptacje w języku Polonii brazylijskiej (na podstawie opublikowanych w 1930 roku numerów „Gazety Polskiej w Brazylii” i „Ludu”)
Robert Słabczyński, Imiennictwo łemkowskie w XIX wieku
Barbara Szczerbińska, Konceptualizowanie uczuć jako specyfika opisu przeżyć w tekstach uczniowskich
Żaneta Szlachcikowska, Hiperbola i litota i ich funkcje w nagłówkach dziennika regionalnego „Gazeta Pomorska”
Artur Żołądź, Świadomość onimiczna w piśmiennictwie pamiętnikarskim na przykładzie Mojego pamiętnika z wojny światowej Sebastiana Poszywaka

RECENZJE
Helena Synowiec, Recenzja publikacji zbiorowej pt. Niepodległa wobec języka polskiego pod redakcją Renaty Przybylskiej, Barbary Batko-Tokarz, Sylwii
Przęczek-Kisielak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020,
Dorota Miller, Waldemar Czachur, Agnieszka Kulczyńska, Łukasz Kumięga (red.) 2016, Jak analizować dyskurs? Perspektywy dydaktyczne, Wydawnictwo Universitas, Kraków, 240 ss.

Wskazówki dla Autorów

Skip to content