Słowo. Studia językoznawcze

O czasopiśmie

„Słowo. Studia językoznawcze” to czasopismo naukowe o tematyce językoznawczej, które wydawane jest przez Uniwersytet Rzeszowski. Do druku przyjmowane są niepublikowane  teksty dotyczące różnych działów szeroko ujmowanej lingwistyki. Periodyk przewiduje publikacje (w języku polskim i w językach kongresowych) w trzech działach: artykuły i rozprawy, debiuty naukowe, polemiki i recenzje. Czasopismo ukazuje się w wersji papierowej oraz on-line. Od 2016 roku każdy artykuł ma numer DOI.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 14