[wcas-search-form]

22.68 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 5

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Slowo od Redakcji   ROZPRAWY I ARTYKUŁY   Anna Czajka-Bubniak, Społeczeństwo według „Faktu” – próba charakterystyki Filip Grażyna, „Niech pan weźmie na przykład taki sławny film jak…”, czyli argumentum ab exemplo w recenzjach Zygmunta Kałużyńskiego Urszula Gajewska, Jana Pawła II rozważania o filozofii (na podstawie encykliki Fides et ratio Joanna Golonka, Pragmatyczne funkcje negatorów w reklamach polskich i niemieckich – próba klasyfikacji Magdalena Grabowska, Potoczność w obrazie wiary w Boga na podstawie wypowiedzi współczesnych Polaków Anna Kaczmarek, świat fashion, czyli o anglicyzmach modowych w polskiej współczesnej prasie kobiecej Karolina Krzysztoń, Zarys stereotypu Polaka, studenta i blogera w wybranych filmach grupy Abstrachuje.TV Wioletta Kochmańska, Relacja słowo–obraz w kreowaniu postaci w dyskursie medialnym (szkic na materiale artykułów z kręgu tematyki sportowej w e-prasie) Maria Krauz, Profesor, mistrz, przyjaciel, kolega – o dedykacjach poświęconych Profesorowi Piotrowi Żbikowskiemu Izabela Łuc, Komercyjne znaczenia leksemu sztuka na przykładzie wybranych tekstów reklam Barbara Misztal, Must have – o konsumpcjonizmie w języku i kulturze słów kilka Magdalena Patro-Kucab, Dalszy ciąg reform o uszlachetnienie panegiryków (portret Emilii Plater w twórczości enkomiastycznej Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Międzypokoleniowe różnice w grzeczności językowej w opinii studentów polonistyki Robert Słabczyński, Sprawdź i odbierz prezent – o słownictwie tematów e-maili marketingowych Agnieszka Starzykiewicz, Nazwy karczem – historia karczemnictwa, charakter użytkowy na przestrzeni wieków, tendencje nazewnicze Beata Warzecha, Nazwy nieoficjalne żeńskich zgromadzeń zakonnych i ich członkiń w Polsce Łukasz Zarzycki, O językowej tożsamości człowieka w kontekście dyskursu religijnego   Wskazówki dla Autorów

Skip to content