[wcas-search-form]

27.00 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 9

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Słowo od Redakcji Profesor Stefan Reczek (28 sierpnia 1923 – 31 marca 1993) ROZPRAWY I ARTYKUŁY Barbara Czopek-Kopciuch, Portret onomastyczny Stefana Reczka   Beata Drążek, Nazwy pokojów zagadek jako element gier językowych między nadaw­cą a odbiorcą tekstu reklamowego   Paulina Faliszewska, Kodyfikacja języka wojskowego – wybrane postulaty językowe publikowane na łamach miesięcznika „Bellona”   Tomasz Jelonek, Stare i nowe w mikrotoponimii   Marta Karamańska, Ewa Młynarczyk, Identyfikacja osób w nazwach organizacji kombatanckich II Rzeczpospolitej   Małgorzata Kułakowska, Nazwy bractw rycerskich jako element budowania wize­runku grupy rekonstrukcyjnej   Halina Kurek, Kultura ludowa przełomu wieków XX i XXI. Tradycja i zmiana   Izabela Kuśnierek, Normalizacja terminologii chemicznej w pierwszej połowie XX wieku   Anna Piotrowicz, Małgorzata Witaszek-Samborska, Norma językowa w świado­mości studentów poznańskiej polonistyki   Elżbieta Rudnicka-Fira, Zapożyczenia niemieckie w śląskim profesjolekcie górni­czym przyswojone na gruncie gwarowym   Nataliya Shumarova, Concept of silence in modern speech practices   Robert Słabczyński, Mikrotoponimy południowo-wschodniej części Beskidu Ni­skiego motywowane nazwami roślin i zwierząt   Bożena Taras, Współczesna polszczyzna w oczach jej użytkowników   Izabela Zahaczewska, „Czelendżuj kejsa”, czyli kilka uwag o języku korporacji   Ewelina Zając, Budownik, krawc i łowiak, czyli jak dzieci pięcioletnie tworzą nazwy wykonawców czynności   Beata Ziajka, Współczesne akty nominacyjne w środowiskach wiejskich – ciągłość i zmiana DEBIUTY NAUKOWE Marta Jasiczek, Wiejskie dziecko w języku i kulturze RECENZJE Grażyna Filip, Pochwała antologii – gatunek i okaz. Recenzja tomu zbiorowego Język w pra­sie. Antologia pod redakcją Małgorzaty Kity i Iwony Loewe, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2019, 268 ss.,

Skip to content