[wcas-search-form]

16.20 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 4

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI Słowo od Redakcji ROZPRAWY I ARTYKUŁY Magdalena Dupel, Perswazyjność operatorów modalności epistemicznej naprawdę i tak naprawdę w języku polityki na przykładzie wybranych programów publicystycznych Tomasz lis na żywo, Kropka nad i i Fakty po „Faktach”   Ewa Błachowicz, Anna Błachowicz-Wolny, Językowy kształt tekstów agitacyjnych wprowadzających Chorwację do Unii Europejskiej   Ewa Błachowicz, Oddaję do rąk czytelnika książkę, która pomoże ustrzec się choroby – wstęp w dawnym i współczesnym poradniku zdrowia   Grażyna Filip, Magdalena Patro-Kucab, Obraz sarmatyzmu utrwalony w polskiej leksyce i przestrzeni społecznej – wybrane zagadnienia i przykłady   Wioletta Kochmańska, O synonimii pojęć przyjąć – odebrać w socjolekcie siatkarskim Maria Krauz, Językowe i pozajęzykowe wykładniki ramy finalnej w recenzji prasowej   Volodymur Myckolajovych Suprun, Age characteristics of a Concept „Woman” in the Ukrainian Prosaic Discourse of the 20th Century   Agnieszka Myszka, Społeczne i kulturowe przyczyny powstawania paralelnych urbanonimów nieoficjalnych – na przykładzie nazw rzeszowskich (XVIII–XX w.)   Ewa Oronowicz-Kida, Przemiany kulturowe a zanikające leksemy w języku mówionym mieszkańców wsi południowo-wschodniej Rzeszowszczyzny   Kazimierz Ożóg, Kilka uwag o tworzeniu tekstu przez Benedykta XVI   Marek Paduch, A Concept of Star in the Linguistic Perception of Polish Teenagers   Katarzyna Potępa, Przejście wygłosowego -x ≥ -k w języku inteligencji wiejskiej (na przykładzie wsi podsądeckich)   Agnieszka Szwalec, Mechanizmy transformacji nazw leków dokonywane przez niektórych pacjentów   Wiesława Troszczyńska-Nakonieczna, Gwarancja a instrukcja obsługi – powiązania dyskursywne   DEBIUTY NAUKOWE Małgorzata Miławska, Harmonia czy dysonans? O wulgaryzmach w Dniu świra Marka Koterskiego   Joanna Stępień, Przerwania i urwania jako zakłócenia płynności wypowiedzi mówionej   Recenzje Przemysław Wiatrowski, Recenzja książki Tomasza Karpowicza Kultura języka polskiego. Wymowa, ortografia, interpunkcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012 [3 dodruk], ss. 197   Wskazówki dla Autorów

Skip to content