[wcas-search-form]

28.08 

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 12

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Agnieszka Myszka, Wspomnienie jest formą spotkania. Prof. dr hab. Barbara Greszczuk (1950–2021)
Ewa Godkowska
, Bibliografia prac prof. dr hab. Barbary Greszczuk
Maria Czaplicka-Jedlikowska
, O zagadkowej nazwie osobowej: Mazalon
Barbara Drozd
, Pachnące cynamonem #keto #ciasteczka polecają się na #Święta :D. Środki perswazji w profilu kulinarnym (@moderncavegirl)
Elżbieta Fert-Cichecka
, Anny Świrszczyńskiej anegdota o przemijaniu. Konceptualizacja upływu czasu w języku poezji
Urszula Gajewska
, Formuły metatekstowe podkreślające ważność wprowadzanych treści (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)
Krystyna Kleszczowa
, Operator tematyczny jako wobec jego historycznej funkcji porównawczej
Andrzej Kominek
, Bo jak żyć i nie mówić. Fenomen izolacji społecznej i komunikacyjnej w powieści Kamień na kamieniu Wiesława Myśliwskiego
Maria Krauz
, Krytyk i/a recenzent – znaczenie pojęć w słowniku i w tekście
Maciej Markiewicz
, Zanikanie liczebników zbiorowych jako świadectwo przemian społeczno-kulturowych (na przykładzie języka uczniów)
Bożena Matuszczyk-Podgórska
, Biblia Paulińska (2008) wobec tradycji polskich (katolickich) przekładów Pisma świętego
Magdalena Mikołajczyk
, O sposobach przedstawiania pojęć matematycznych w komunikacji specjalistycznej na przykładzie całki
Ewa Oronowicz-Kida
, Pogranicze językowe i kulturowe w nieoficjalnym nazewnictwie powiatu jarosławskiego w województwie podkarpackim
Kazimierz Ożóg
, Kilka uwag o języku liturgii
Aleksandra Serafin-Wicher
, Nazwy trumien w polskich zakładach pogrzebowych
Robert Słabczyński
, Mikrotoponimy Beskidu Niskiego jako symptomy pogranicza
Katarzyna Węgorowska
, Malowana, glazurowana, polewana, siwa… Językowe i estetyczno-artystyczne wyróżniki ozdobnej ceramiki rzeszowskiej (na podstawie wybranych etnograficznych opracowań popularnonaukowych)
Natalia Wiśniewska
, El concepto de cambio en el discurso político en Twitter: el caso de Ciudadanos durante las Elecciones generales de 2016
Maria Wojtak, Styl religijny we współczesnych tekstach modlitewnych – analizy egzemplaryczne

DEBIUTY NAUKOWE
Iwona Myśliwiec, Ocena przydatności narzędzia badawczego na podstawie studium przypadku dziecka bilingwalnego w ujęciu logopedycznym

RECENZJE
Dominika Zawadzka, Justyna Mika, XXII Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna (Rzeszów, 14–16 października 2021 roku)

Skip to content