[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 14

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

, , ,

ISSN

,

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI

Słowo od Redakcji

ROZPRAWY I ARTYKUŁY
Julia Duda, Synchroniczna analiza plateonimów – propozycja metody
Urszula Gajewska, Metatekstemy o funkcji modalnej epistemicznej (na przykładzie encyklik Jana Pawła II)
Agnieszka Grząśko, Co nas szokuje, co nas pobudza? Shockvertising w reklamie komercyjnej oraz reklamie społecznej: podejście multimodalne
Olena Havryliuk, Funkcje imion żeńskich i męskich w inskrypcjach nagrobnych na dziewiętnastowiecznych polskich katolickich cmentarzach Podola
Kamil Iwaniak, Procesy znaczeniotwórcze okiem kognitywisty. Refleksja na podstawie wybranych niemieckich czasowników z wyodrębnionym komponentem
przymiotnikowym
Agnieszka Jasińska, Od stylu naukowego do idei języka polskiego jako obcego do celów akademickich
Wioletta Kochmańska, Rzecz o metaforze kulinarnej w relacjach meczów siatkarskich – szkic problemu
Grzegorz Kwiatkowski, Literalność i metaforyczność jako podstawy metaforologii
Karolina Lisczyk, W zdrowej rodzinie są zdrowe relacje… O użyciu przymiotnika zdrowy w wybranym znaczeniu
Iwona Myśliwiec, Stopień opanowania narzędnika i biernika liczby pojedynczej i mnogiej a transfer językowy wśród studentów z Ukrainy i Białorusi na początkowych
poziomach zaawansowania
Ewa Oronowicz-Kida, Motywy kulturowe w nazwach polskich hodowli psów rasowych
Gabriela Anna Pikor, Rechtssprache im deutsch-polnischen Kontrast
Krzysztof Polok, The function of creativity as an element of a modern language lesson design process
Zuzanna Przybysz, Charakterystyka leksyki Polonii brazylijskiej na wybranych przykładach
Dorota Suska, Poufne wieści z oświeconej Warszawy Teodora Ostrowskiego: przejawy tabloidyzacji w osiemnastowiecznych gazetach rękopiśmiennych (w perspektywie mediolingwistycznej)
Bożena Taras, (Nie)ludzki pan. Obraz psa ofiary w mediach
Yana Tsapuk, Pamiątkowe nazwy ulic Częstochowy
Agnieszka Uberman, The Semantic Frame of The Royal Funeral
Katarzyna Węgorowska, Kilka lit(h)olinwistycznych uwag o cechach minerałów, skał i kamieni zwerbalizowanych w Małym słowniku wyrazów obcych Michała Arcta z 1911 roku
Barbara Żebrowska-Mazur, Tradycyjne zabawy z małym dzieckiem na językowym pograniczu polsko-słowackim okolic Dukli w woj. podkarpackim

DEBIUTY NAUKOWE
Diana Kut, Katarzyna Mytych-Orlewska, Klaudia Owerko, Klaudia Serwa, Marta Surowiec, Dominika Świderska, Doświadczenie pandemii koronawirusa w słowach i obrazach

Skip to content