[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 7

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

Cena katalogowa

OPIS KSIĄŻKI

SPIS TREŚCI   Słowo od Redakcji   ROZPRAWY I ARTYKUŁY   Patrycja Olko, Grażyna Filip, Role społeczne odgrywane przez kobietę na przykładzie wybranych czasopism kobiecych Wioletta Kochmańska, O emocjach w odbiorze relacji meczu siatkarskiego (przyczynek do projektu metodologii badawczej) Zuzanna Krótki, Czary w leksyce dawnej polszczyzny Rafał Mazur, Narracja skandalu obyczajowego. Sprawa Durczoka czy afera „Wprost”? Kazimierz Ożóg, Polskie pieśni religijne jako akty mowy Lidia Iskra, Magdalena Patro-Kucab, Cel prawie osiągnięty – o argumentacji i perswazji w wypowiedziach trenerskich Katarzyna Prażmowska-Bartoszek, Kategoryzacja i prototypizacja w polu semantycznym niepełnosprawności fizycznej Mateusz Lampart, Magdalena Patro-Kucab, Retoryka na usługach kampanii wyborczej (na przykładzie debat z udziałem Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i Bronisława Komorowskiego Beata Romanek, Język uczniów – charakterystyka, opinie nauczycieli o tym zjawisku Robert Słabczyński, Przyjazny dla twojej kieszeni – o semantyce słowa przyjazny we współczesnych tekstach reklamowych Bożena Taras, Dziedzictwo kulturowe w dobie globalizacji (na przykładzie tradycji ziemi rzeszowskiej)   DEBIUTY NAUKOWE   Klaudia Cempa-Włodarczyk, Echolalia: zabawa słowem czy zaburzenie mowy? (na przykładzie zachowań językowych autystycznej dziewczynki) Beata Drążek, Analiza strukturalno-semantyczna wybranych nazw gabinetów stomatologicznych w województwie podkarpackim Paulina Mróz, Zapis fonetyczny jako zjawisko typograficzne Mateusz Romaniak, Zapożyczenia w polskim słownictwie fryzjerskim Barbara Różańska, Całe wodne wre i ryczy piekło. O językowej kreacji żywiołu wody w poezji Adama Asnyka Iwona Wcisło, Bożonarodzeniowe herody w Dalachowie i sąsiednich wioskach – analiza gatunku teatralnego i języka folkloru   RECENZJE   Maria Krauz, Recenzja książki Marii Wojtak O języku i stylu polskiego dramatu. Studia i szkice, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2014, ss. 285   Wskazówki dla Autorów

Skip to content