[wcas-search-form]

Zamówienie wyślemy do 00 00 00

Słowo. Studia językoznawcze, nr 8

Informacje dodatkowe

Redakcja naukowa

ISSN

Rok wydania

Liczba stron

Format

OPIS KSIĄŻKI

    SPIS TREŚCI   Słowo od Redakcji   ROZPRAWY I ARTYKUŁY   Anna Błachowicz-Wolny, Ewa Błachowicz, ©ta da Ti kaľem… – tekstualni grafiti u Hrvatskoj Anna Czajka-Bubniak, Obraz polityka w „Fakcie” Anna Czajka-Bubniak, Wartościowanie w tabloidzie jako zamierzony środek oddziaływania na odbiorcę Urszula Gajewska, Metatekstowe sygnalizatory tematu rozważań w encyklikach Jana Pawła II Wioletta Kochmańska, Telewizyjna relacja z meczu siatkarskiego jako przekaz multimodalny (studium przypadku) Maria Krauz, Incipity biografii – konwencja czy gra z czytelnikiem? Małgorzata Kułakowska, „Terroryści czy powstańcy?” Sposoby nominacji uczestników konfliktu w Donbasie na przykładzie tytułów w polskich mediach Dorota Miller, Jak w Unii za piecem. Innowacje językowe w polskich, brytyjskich i niemieckich artykułach prasowych na temat referendum w sprawie członkostwa Wielkiej Brytanii w Unii Europejskiej Agnieszka Myszka, Modele strukturalne nazwań przedsiębiorstw galicyjskich – na podstawie ogłoszeń prasowych z przełomu XIX i XX wieku Ewa Oronowicz-Kida, Przeszłość w nazwach własnych zapisana (na podstawie Pamiętnika Andrzeja Urbana) Kazimierz Ożóg, Uwagi o języku współczesnej młodzieży – między kodem ograniczonym a kodem rozwiniętym Tetiana Pashniak, Negation in Mary Shelley’s Journals: a morphosyntactic operation or concept of life Magdalena Patro-Kucab, Portret Alojzego Felińskiego. Zapomniana sylwetka-wspomnienie w „Gazecie Lwowskiej” Barbara Różańska, I w ciemność idę, i już nie powrócę. O kognitywnej metaforze drogi w poezji Adama Asnyka Robert Słabczyński, Szok! Ma 72 lata, a wygląda na 35! O internetowych reklamach suplementów diety Dorota Suska, Tytuły blogów ekonomicznych jako werbalne wykładniki kategorii dyskursywnych Bożena Taras, Socjolekt rzeszowskich studentów – tradycja międzypokoleniowa czy efemeryczna ekspresywność? Barbara Trygar, Model koneksjonistyczny w pracy reportera na przykładzie Wież z kamienia Wojciecha Jagielskiego Izabela Zahaczewska, „Nie lubimy robić…” Językowo-kulturowy obraz Polaka-Słowianina w tekstach piosenek hiphopowych z albumu Równonoc. Słowiańska dusza Witolda „Donatana” Czamary Dawid Wal, Język w sprzedaży transakcyjnej i relacyjnej (na podstawie modelu SPIN)   DEBIUTY NAUKOWE   Krystian Styś, Funkcje i językowe kreacje hashtagów w języku raperów Ewelina Kasperska, Homo viator w tekstach piosenek rockowych   RECENZJE   Grażyna Filip, „Bo żeby poczuć się całkowicie wolnym, huk też jest potrzebny” – recenzja książki Małgorzaty Kity pt. Coming out w polskiej przestrzeni dyskursywnej, Wydawnictwo Uniwersytetu śląskiego, Katowice 2016, 200 ss.   Wskazówki dla Autorów

Skip to content